Tag-pagina

Bedrijfstakonderzoek - Verkennend onderzoek

Het bedrijfstakonderzoek signaleert ontwikkelingen in de maatschappij, wetenschap, technologie en beleid en regelgeving, en evalueert deze op hun betekenis voor de Nederlandse watervoorziening. Binnen het Verkennend Onderzoek (VO) worden de ontwikkelingen gescreend, en zorgt het signaleren en evalueren van nieuwe kansen en bedreigingen dat de drinkwatersector hier goed en proactief op kan anticiperen. Invulling hiervan vindt plaats door middel van de ‘ogen-en-oren’ en ‘kraamkamer’-aanpak.