Tag-pagina

Bedrijfstakonderzoek - Thematisch Onderzoek - Integraal Assetmanagement

Ontwikkelen van kaders en wetenschappelijke oplossingen die de waterbedrijven helpen hun integrale besluitvorming over assets te verbeteren. Naast eigenstandig onderzoek op integrale onderwerpen worden praktijkgerichte workshops georganiseerd ter bevordering van de wisselwerking tussen praktijk en onderzoek, en om kennisuitwisseling tussen drinkwaterbedrijven te stimuleren.