Nieuws

Vier jaar onderzoek naar kleinschaligere klimaatvoorspellingen afgerond

Regionale effecten klimaatverandering en regionale adaptatiemaatregelen

In juni dit jaar is vier jaar onderzoek binnen het Horizon 2020-project BINGO afgerond. Ruim 20 Europese partners deden onderzoek naar klimaatadaptatie in zes gebieden verspreid over Europa. Ze keken daarbij naar de gevolgen en risico’s van extreme weersomstandigheden en onderzochten mogelijke adaptatiemaatregelen. De resultaten worden ingezet om te komen tot betere regionale voorspellingen van de effecten van klimaatverandering en betere adaptatiemaatregelen en hebben bijvoorbeeld een beter beeld opgeleverd van de effecten op het grondwater in de Veluwe.

Uit alle hoeken van Europa kwamen onderzoekers en professionals naar Lissabon voor de laatste bijeenkomst van project BINGO. Vertegenwoordigers uit Cyprus, Noorwegen, Spanje, Portugal, Duitsland en Nederland presenteerden de laatste resultaten van vier jaar onderzoek naar de gevolgen van klimaatverandering en de mogelijkheden tot adaptatie.

Grondwater Veluwe

KWR deed samen met Vitens en de Provincie Gelderland onderzoek naar betere voorspellingen van het effect van neerslag op de grondwaterstand van de Veluwe. Naast meteorologische voorspellingen en metingen in het gebied zelf deed KWR daarvoor  een experiment waarin  de verdamping van water door verschillende soorten bomen werd gemeten.

Adaptatiemaatregelen

Naast het onderzoek op de Veluwe gaf KWR leiding aan het onderzoek naar adaptatiemaatregelen. In samenwerking met het Duitse IWW en lokale onderzoekpartners zijn voor ieder van de zes gebieden adaptatiemaatregelen onderzocht die een antwoord kunnen bieden op de verwachte risico’s. Daarnaast is ook onderzoek gedaan naar de maatschappelijke kosten en baten van de maatregelen en de bestuurlijke context waarin ze geïmplementeerd moeten worden.

Afsluiting

Eind mei vond de afsluitende bijeenkomst van BINGO plaats, gevolgd door een wetenschappelijke conferentie, geheel gewijd aan klimaatadaptatie (ECCA). Het Veluwe-onderzoek werd 19 juni afgesloten met een symposium in Apeldoorn. Daar presenteerden KWR, Vitens en de Provincie Gelderland hun bevindingen aan een brede vertegenwoordiging van belanghebbenden bij de Veluwe. In vier deelsessie werd nader ingegaan op verschillende thema’s , zoals de hydrologie van de Veluwe en het werken in Communities of Practice.

Druk op grondwater neemt toe

De belangrijkste conclusies voor de Veluwe zijn dat hoewel droogte een toenemend probleem is, de grondwaterfluctuaties de komende 10 jaar waarschijnlijk niet erg zullen verschillen van de afgelopen 30 jaar. Wel neemt de druk op de Veluwe toe, door stijgende toeristenaantallen, hogere temperaturen en een langer groeiseizoen. Maatregelen om de grondwateraanvulling in de Veluwe te verhoging hebben alleen effect als ze grootschalig worden ingevoerd. Dat vereist dus brede afstemming met alle partijen die gebruik maken van de Veluwe en het grondwater daaronder.

delen