onderwerp

Aantonen en verwijderen van nieuwe, goed in water oplosbare stoffen

Nieuwe materialen en technieken

Voor het aantonen en verwijderen van nieuwe, goed in water oplosbare stoffen zijn geavanceerde materialen en technieken nodig. KWR ontwikkelt kennis over nieuwe materialen en technieken voor bepaling en verwijdering van nieuwe stoffen uit de waterketen, verspreidt deze kennis en maakt valorisatie mogelijk. Dit stelt de watersector in staat om bij monitoring van de waterkwaliteit tijdig en accuraat op veranderingen te reageren.

Polaire stoffen aantonen en verwijderen

Er komen steeds meer nieuwe stoffen in de waterketen. Naast inschatting van de risico’s is het belangrijk om technieken te ontwikkelen voor het aantonen en verwijderen van deze stoffen. Vooral stoffen die goed in water oplossen, polaire stoffen, vormen een probleem. Er zijn geavanceerde technieken nodig om ze te traceren, evenals materialen waarop de stoffen kunnen hechten om ze uit het water te halen.

affiniteitschromatografie

Schematische weergave affiniteitschromatografie. Bron: ivtnetwork.com

Nieuwe materialen en technieken

KWR ontwikkelt, verspreidt en valoriseert kennis over nieuwe materialen en technieken voor het bepalen en verwijderen van nieuwe, goed oplosbare stoffen in de waterketen.

Bepalen van nieuwe stoffen door middel van kwalitatieve en kwantitatieve methoden, zoals:
• Non-target screening: een nieuwe technologie ter interpretatie van grote sets meetgegevens voor het identificeren van een breed palet aan chemische stoffen in lage concentraties in water. Gebruik wordt gemaakt van een combinatie van vloeistofchromatografie, hoge resolutie massaspectrometrie en software.
• Ontwikkeling van alternatieven voor op affiniteit gebaseerde ontsluitingstechnieken zoals chromatografie en plastics als hechtmateriaal (bijvoorbeeld siliconenrubber).

Verwijderen (extractie) van nieuwe stoffen door onder meer:
• Nanofiltratie: een techniek die sterk in opkomst is voor scheiding van bijvoorbeeld microverontreinigingen en ionen uit water door middel van membranen.
• Omgekeerde osmose: een techniek die met gebruikmaking van het natuurlijke proces van osmose door toevoeging van druk een zuiveringsproces teweegbrengt.

opgeloste stoffen door een membraan of adsorptiemateriaal.

Verwijdering van opgeloste stoffen door een membraan of adsorptiemateriaal. Bron: freedrinkingwater.com

Verbeterde analyse en verwijderingstechnieken

Met de komst van nieuwe materialen en technieken kunnen waterbedrijven, waterschappen en industrie de analyse en verwijderingstechnieken van nieuwe stoffen verbeteren en uitbreiden. Dit stelt hen in staat om bij monitoring van de waterkwaliteit tijdig en accuraat op veranderingen te reageren. Zo kunnen ze blijven voldoen aan de hoge eisen voor de beschikbaarheid van veilig, betrouwbaar en voldoende (drink)water.

+ Lees meer