Marieke ten Broeke

Marieke ten Broeke

  • Assistent Ringonderzoeken

Sinds 1999 werkt Marieke ten Broeke als assistent ringonderzoeken. Zij is onder andere verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken. Dit betreft het voeren van de administratie, het maken van de streefopzetten, het voorbereiden van de correspondentie, het klaarmaken en inlezen van de resultatenfiles en het voorbereiden van de rapportages. Daarnaast verzorgt Marieke de helpdesk van de ringonderzoeken. Deelnemers hebben als eerste contact met Marieke. Ze helpt ze aan het juiste antwoord, vooral bij praktische zaken omtrent de organisatie. Inhoudelijke vragen verbindt zij door met de desbetreffende deskundige. Verder ondersteunt Marieke ten Broeke de ringonderzoekcoördinator bij werkzaamheden betreffende PR en het opstellen van het jaarprogramma en de nieuwsbrief.