ing. Martin Meerkerk

ing. Martin Meerkerk

  • Onderzoeker
  • 030-6069591
  • Martin.Meerkerk@kwrwater.nl
  • 06-21556763

Martin Meerkerk heeft de functie van onderzoeker binnen het team Chemische Waterkwaliteit en Gezondheid. Hij houdt zich de laatste jaren met name bezig met de organisatie en coördinatie van privaatrechtelijke regelgeving binnen de Nederlandse drinkwatersector. Het betreft regelgeving op het gebied van de winning, de behandeling, de opslag en de distributie van drinkwater. Deze expertise is opgebouwd via onderzoekservaringen op het gebied permeatie door en migratie uit kunststof leidingmaterialen, verwijdering van organische microverontreinigingen uit drinkwater en waterkwaliteitsstudies. Verder heeft Martin kennis van en ervaring met de privaat- en publiekrechtelijke certificatie van producten in contact met drinkwater. Samen met de gegroeide belangstelling voor regelgeving en een breed netwerk binnen de Nederlandse drinkwatersector hebben deze ervaringen geleid tot zijn centrale rol op het gebied van regelgeving in de sector. Vanuit die rol heeft hij contacten met vooral drinkwaterbedrijven en ook met het Nederlandse instellingen op het gebied van normalisatie en certificatie.