Nieuws

Waterschappen en TKI Watertechnologie sluiten aan bij CoRe Water

De rwzi als duurzame waterfabriek

Hoe ziet de waterzuivering van de toekomst eruit? In het CoRe Water-concept wordt dit fundamenteel anders dan nu. De eerste stap wordt het indikken van het afvalwater met een factor 20 door middel van membraanfiltratie. Vervolgens wordt de geconcentreerde stroom (1 deel van de 20) in verschillende stappen gezuiverd, de overige 19 delen komen vrij als zuiver water. Drie waterschappen en TKI Watertechnologie hebben vandaag een intentieverklaring getekend met de partijen achter het CoRe Water-concept – waaronder KWR – om gezamenlijk onderzoek te gaan uitvoeren.

Het concept CoRe Water staat voor een sterk vernieuwende aanpak van de behandeling van afvalwater, en beoogt (1) hergebruik van water en waardevolle grondstoffen te bewerkstelligen, (2) emissies van broeikasgassen te verminderen, (3) de emissie van geneesmiddelen sterk te reduceren en (4) modulaire bouwwijze te stimuleren.

Succesvolle proef

De membraanfiltratie, een van de sleutelstappen van het CoRe Water concept, is in 2017 al succesvol beproefd op een schaalgrootte van 0.2 m3/u op de locatie Simpelveld van Waterschapsbedrijf Limburg. “Deze proeven hebben ons het vertrouwen gegeven om verder te gaan met de opschaling. We zien ernaar uit om samen met het CoRe Water-team en de waterschappen Vallei en Veluwe en Rijn en IJssel hier verder aan te werken”, aldus Guus Pelzer, directeur van Waterschapsbedrijf Limburg. De partijen achter CoRe Water zijn Allied Waters, BLUE-tec, KWR en Royal HaskoningDHV.

Drie regio’s

Het onderzoek, dat start op 1 mei 2018, gaat zich op verschillende locaties afspelen, elk met een eigen doel. Waterschap Vallei en Veluwe wil bekijken hoe de gezuiverde waterstroom nuttig ingezet kan worden in het stedelijk waterbeheer. Waterschap Rijn en IJssel richt zich op het verwaarden van componenten uit de concentraatstroom en de lokale benutting vanuit de circulaire economiegedachte. Waterschapsbedrijf Limburg wil onderzoek doen naar de opschaling van de technologie en voor welke toepassingen in o.a. industrie en landbouw het gezuiverde water in de regio kan worden ingezet.

Samenwerking tussen waterschappen, bedrijfsleven en kenniswereld

TKI Watertechnologie zal het CoRe Water-programma financieel ondersteunen. TKI Watertechnologie maakt deel uit van de Topsector Water & Maritiem en ondersteunt onderzoek en ontwikkeling in publiek/private samenwerkingsverbanden (PPS). Joke Cuperus, sinds najaar 2017 voorzitter van het TKI-bestuur: “CoRe Water is een prachtig voorbeeld van samenwerking tussen waterschappen, bedrijfsleven en de kenniswereld. Dit is waar het bij TKI Watertechnologie om gaat.”

Foto v.l.n.r.: Coert Petri (Waterschap Rijn en IJssel), Jos Boere (Allied Waters), Lex van Dijk (BLUE-tec), Danny Traksel (Royal HaskoningDHV), Wim van Vierssen (KWR), Joke Cuperus (TKI Watertechnologie), Guus Pelzer, (Waterschapsbedrijf Limburg), Douwe Jan Tilkema (Waterschap Vallei en Veluwe).

Meer informatie is te vinden op de website van Allied Waters.

delen