Nieuws

Ledenbijeenkomst Nutrient Platform bij KWR op 7 december jl.

Drie keer per jaar is de ledenbijeenkomst van het Nutrient Platform bij één van de 35 leden. Op donderdagmiddag 7 december jl. waren de leden bijeen bij KWR in Nieuwegein.

De leden van het Nutriënt Platform keken terug op het lopende jaar, maar vooral ook vooruit. ‘Andere nutriënten’ (anders dan fosfaat) waren een onderwerp van gesprek, zoals bijvoorbeeld ook in het TKI-project Terugwinnen van metalen uit water, slib en vliegas. Dit TKI-project voert KWR uit in een groot consortium met partijen door de gehele waterketen en slibeindverwerking. Naast fosfaat is er potentie om ook andere elementen terug te winnen. In presentaties en een korte workshop in kleine groepen is hier verder over gesproken. De middag werd afgesloten met een rondleiding door het KWR gebouw en een borrel.

Toepassing van herwonnen nutrienten.

 

delen