Nieuws

Koreaans consortium wint IWA Award voor Best Practices on Resource Recovery

In samenwerking met Watershare heeft het Resource Recovery Cluster van de International Water Association (IWA) op 7 augustus 2017 de IWA Award for Best Practice on Resource Recovery from Water uitgereikt. Een consortium van technologieleverancier POSCO Engineering and Construction, Korea Environment Corporation (K-eco) en Anyang City heeft de prestigieuze tweejaarlijkse Best Practices Award gewonnen voor de ‘Water and Energy Independent’ rioolwaterzuiveringsinstallatie (rwzi) in Anyang Saemul Park. De rwzi Saemul Park is zelfvoorzienend dankzij het terugwinnen van water en energie uit afvalwater. De voorzitter van de jury, Willy Verstraete, reikte de prijs uit tijdens de tweede IWA International Resource Recovery Conference in New York.

Alternatief voor primaire bronnen

De terugwinning van grondstoffen uit water en afvalwater zal naar verwachting een belangrijk alternatief gaan vormen voor winning uit primaire, en dus eindige, bronnen. Grondstoffen die uit de watercyclus teruggewonnen kunnen worden zijn niet alleen water, maar ook energie, voedingsstoffen en andere componenten, zoals metalen. De winnaars verdienen de Best Practices Award omdat zij op dit moment wereldwijd het beste voorbeeld zijn van grootschalige en economisch haalbare valorisatie en gebruik van grondstoffen uit de watercyclus.

Van energie verbruiken naar produceren

De volledig ondergrondse rioolwaterzuiveringsinstallatie Saemul Park, wat ‘nieuw water’ betekent, is gevestigd in Anyang City, Korea. Kwak Donggeun van POSCO Engineering and Construction: “Deze prijs is een enorm bewijs van erkenning voor het innovatieve ontwerp en de bouw van de rioolwaterzuiveringsinstallatie Anyang Saemul Park. Deze installatie laat de transformatie zien van een rwzi die energie verbruikte en water loosde, naar een installatie die energie produceert en grondstoffen uit water opvangt. Om de synergie van samenwerking binnen de cyclus van het terugwinnen van grondstoffen te versterken, moet je voldoen aan de eisen van iedere belanghebbende. Denk aan sociale consensus op het gebied van terugwinning van grondstoffen, stimulatie van de ontwikkeling van technologie via relevante wetgeving en institutionele voorzieningen, en actieve investering en ondersteuning.”

De prijs werd uitgereikt door IWA-president Diane D’Arras. Zij is groot voorstander van resource recovery als aandachtspunt voor IWA en zij feliciteerde het Cluster en de winnaar met hun prestaties.

Ervaringen delen om te innoveren

In samenwerking met KWR werd in 2015 de eerste Best Practices Award uitgereikt aan AquaMinerals (voorheen Reststoffenunie), Waternet, Ardagh Glass en Desso voor hun baanbrekende werk op het gebied van recycling van calciumcarbonaat uit afvalwater voor toepassing in drie industriële processen. Dit keer ging de prijs dus naar terugwinning en hergebruik van water en energie uit afvalwater. Kees Roest, vertegenwoordiger van Watershare tijdens de officiële prijsuitreiking in New York: “Door ervaringen op verschillende gebieden en ook van collega’s uit andere regio’s te delen en hiervan te leren, kunnen we onze prestaties verbeteren en innovatieve oplossingen op een creatieve manier toepassen. Dit sluit goed aan op de filosofie van zowel IWA als Watershare.”

Jury

De jury voor de IWA Award bestond uit:

1. W. Verstraete, voorzitter (IWA Resource Recovery Cluster)
2. J. Keller (Universiteit van Queensland, Australië)
3. H. De Clippeleir (DC Water, VS)
4. S. Filipsson (IVL, Zweden)
5. D. Daigger (voormalig president van IWA, VS)

delen