Nieuws

CoRe Water: van rwzi naar een duurzame waterfabriek

Op de eerste dag van Aquatech 2017 hebben Allied Waters, BLUE-tec, KWR en Royal HaskoningDHV een samenwerkingsovereenkomst getekend voor CoRe Water. De vier partijen vinden het hoog tijd voor een fundamentele herbezinning op het huidige zuiveringsproces. Resource recovery moet voortaan niet een zijlijn, maar de hoofdlijn in de productie zijn. Met als doel zo veel mogelijk energie en grondstoffen terug te winnen en de emissie van broeikasgassen en medicijnresten sterk terug te dringen.

’Rethinking the system’

CoRe Water staat voor een sterk vernieuwend concept: ‘Concentration and Reuse’. “Als eerste stap concentreren we communaal afvalwater met een factor 20 met behulp van Forward Osmose”, aldus Lex van Dijk, directeur van BLUE-tec. De geconcentreerde stroom (1 deel van de 20) wordt biologisch – eerst anaeroob dan aeroob – gezuiverd. Danny Traksel, Business Developer bij Royal HaskoningDHV: “Op deze wijze kunnen we maximaal energie en waardevolle componenten terugwinnen, en maken we de verwijdering van geneesmiddelenresten hanteerbaar. Bovendien maken we grote stappen in het beperken van de emissie van broeikasgassen.”

Zuiver water voor hergebruik

De overige 19 delen van het oorspronkelijke afvalwater komen vrij als zuiver water van demiwater-kwaliteit, dat geschikt is voor hergebruik in tal van toepassingen. De centrale techniek is Forward Osmose, een relatief jonge en veelbelovende technologie die nu in de praktijk begint door te breken. “Ruim 10 jaar geleden zijn we op kleine schaal Forward Osmose gaan onderzoeken, en stap voor stap hebben we vooruitgang geboekt. Ik zie ernaar uit om nu samen de sprong naar de praktijk te maken”, aldus Emile Cornelissen, senior scientist bij KWR. Van Dijk: “Met CoRe Water maken we nu echt de stap van rwzi naar waterfabriek!”

V.l.n.r.: Jos Boere (Allied Waters), Lex van Dijk (BLUE-tec), Esther Bosman (Royal HaskoningDHV) en Wim van Vierssen (KWR) tekenen de CoRe-samenwerkingsovereenkomst.

delen