Nieuws

ISPT-project Eurydice bijna afgerond

Energie-efficiënte valorisatie van componenten uit zoute proceswaterstromen

In de komende maand wordt het ISPT-project Eurydice afgerond en gerapporteerd. Dit project is een samenwerking van AkzoNobel, DOW Benelux, Corbion, Hexion, VITO, ECN (deel van TNO) en KWR onder de vlag van het Institute for Sustainable Process Technology (ISPT). Dit betekent dat aan drie jaar onderzoek een einde komt. Onderzoek dat zich enerzijds richtte op de technische mogelijkheden om selectief organische componenten terug te winnen uit zoute proceswaterstromen. Anderzijds ging het in het project om het geschikt maken van zoute waterstromen voor hergebruik van het zout, bijvoorbeeld voor de chloorproductie.

Conceptueel ontwerp en economische analyse

Binnen het project Eurydice zijn tien casestudies van de deelnemende bedrijven onder de loep genomen. Voor die casestudies zijn op basis van economische potentie en expertkennis verschillende technologieën geselecteerd.  KWR heeft zich gericht op een wasproces, AOP (Advanced Oxidation Processes) en EFC (Eutectic Freeze Crystallisation). Vervolgens maakten PDEng-studenten van de TU Delft conceptuele ontwerpen op basis waarvan een economische analyse is uitgevoerd. KWR heeft ten slotte nog een LCA (Life Cycle Analysis) gedaan voor drie van de meest veelbelovende casestudies.

Bigger Botlek Brine Recycle

Een van de mogelijke spin-offs van het project is de Bigger Botlek Brine Recycle (BBBR). Het idee van BBBR berust op een centrale zuivering voor zoute afvalwaterstromen (brine), afkomstig van verschillende bedrijven. Met behulp daarvan worden de brine-stromen geschikt gemaakt voor verwerking in een chloor-alkali plant. Dat zou lokaal kunnen zorgen voor het sluiten van de chloride/chloor-kringloop.

 

delen