Nieuws

Governance Capacity Analysis om wateruitdagingen aan te pakken

Nieuwe KWR-tool in Watershare

Hoe gaan we om met water, afval en klimaatuitdagingen? Door klimaatverandering en stedelijke groei wordt deze vraag steeds belangrijker. Ondanks de vele oplossingen die beschikbaar zijn, hebben veel steden en organisaties nog geen goed antwoord op deze vraag. Verschillende barrières verhinderen de toepassing van beschikbare technologieën en kennis. Het bestuurlijk vermogen om goed samen te werken en deze barrières te overbruggen is essentieel. Wateruitdagingen zijn daarom vaak primair watergovernance-uitdagingen. De nieuwe Governance Capacity Analysis-tool van KWR brengt de barrières in kaart en geeft steden en organisaties handvatten om bestaande vraagstukken zo effectief mogelijk aan te pakken en zo veel kosten te besparen.

Een raamwerk om bestuurlijk vermogen te meten

Governance Capacity Analysis bundelt bestaande wetenschappelijke kennis in een toepasbare analyse. De ‘governance capacity’ – ofwel het bestuurlijk vermogen – meten we door te analyseren hoe goed organisaties, overheden en belanghebbenden samenwerken om een wateruitdaging op te lossen. Een recente publicatie in Water Resources Management toont de analyse van de stad Amsterdam (zie figuur). De scores van zeventwintig indicatoren zijn gerangschikt van sterk beperkend (–) tot sterk stimulerend (++). Hiermee zijn in één oogopslag de belangrijkste aandachtpunten voor de stad te herkennen.

Het bestuurlijk vermogen van de stad Amsterdam: hoe blauwer, hoe beter. In één oogopslag zijn de belangrijkste barrières zichtbaar die de focus vormen voor vervolgstappen en oplossingsmogelijkheden.

Governance Capacity Analysis: Hoe werkt het?

Wanneer een stad of organisatie te maken heeft met een wateruitdaging en kiest voor de Governance Capacity Analysis-tool, dan doorlopen we de volgende drie stappen:

  1. We doen voor elke indicator een literatuurstudie om een voorlopige score vast te stellen.
  2. We houden interviews met de belangrijkste betrokkenen van verschillende organisaties om de scores aan te scherpen.
  3. De geïnterviewden en opdrachtgevers kunnen feedback geven op de voorlopige scores.

Wanneer we deze drie stappen doorlopen hebben, stellen we de indicatorscores definitief vast. Vervolgens bespreken we de resultaten met de stad of organisatie in een workshop. In deze workshop(s) verkennen we samen de barrières, oplossingsmogelijkheden en vervolgstappen, en leggen deze vast in een rapport. Voor het uitwerken van de vervolgstappen bieden we toegang tot een breed scala aan toegepaste kennis binnen KWR, Watershare en daarbuiten. Op deze manier helpen we steden en organisaties in hun strategische planning.

Governance Capacity Analysis als middel voor kennisuitwisseling

Naast Amsterdam is de Governance Capacity Analysis-tool al toegepast in Melbourne (Australië), New York (VS), Bandung (Indonesië), Ahmedabad (India) en Quito (Ecuador). Ook Leicester (VK), Milton Keynes (VK), Sabadell (Spanje), Kaapstad (Zuid-Afrika), Taipei (Taiwan), Seoul (Zuid-Korea) en Buenos Aires (Argentinië) hebben belangstelling getoond voor de tool. Governance Capacity Analysis is ook opgenomen in de Watershare toolsuite, zodat ook andere onderzoekers de methode kunnen toepassen in hun stad of land. Op deze manier bouwen we aan een brede databank die uitgebreide mogelijkheden biedt om, op basis van praktijkervaringen, inzichten te verkrijgen over essentiële facetten die de aanpak van wateruitdagingen kunnen verbeteren. Zo kunnen steden met vergelijkbare uitdagingen op concrete wijze kennis en ervaringen uitwisselen en gezamenlijk barrières wegnemen om vraagstukken op het gebied van water, afval en klimaat zo effectief mogelijk aan te pakken.

delen