Watersector

Aangeleerde gewoontes en nieuwe oplossingen

Onderzoekers van het project Gedragskennis, onderdeel van de Kennisimpuls Waterkwaliteit, nodigden eind 2019 medewerkers van  waterschappen uit voor een workshop. Doel: hen te laten ervaren wat er allemaal bij komt kijken bij gedragsverandering. Want ook in het waterbeheer vraagt de zorg voor een goede waterkwaliteit om aanpassingen in gedrag. Bijvoorbeeld doordat er nieuwe technieken en instrumenten beschikbaar komen waarmee het kwaliteitsbeheer verandert. KWR focust zich binnen het project op de medicijnketen.

Workshop over aangeleerde gewoontes en nieuwe oplossingen

Onderzoekers van het KIWK-project project ‘Gedragskennis’ nodigden begin december een aantal waterschappers uit voor een workshop in Utrecht. Doel: hen te laten ervaren wat er allemaal bij komt kijken bij gedragsverandering op de werkvloer. Want ook in het waterbeheer vraagt de zorg ...

  • kennisimpulswaterkwaliteit.nl
Ga naar de bron
delen