Agenda

Agenda

Symposium Landbouwontwikkelingen en waterkwaliteit

Evenement details

Met meer dan 90 miljard euro – één vijfde van de Nederlandse export – is de landbouwsector de 2e exporteur van agrarische goederen wereldwijd. Tevens worden de land- en tuinbouw gezien als belangrijke groeisectoren. Het is een gezamenlijke uitdaging voor de landbouw en de watersector om de waterkwaliteitsdoelen binnen de kaderrichtlijn water te halen en de groei van de landbouw te borgen. De in 2000 gestelde doelen zijn grotendeels niet gehaald binnen de termijn van 15 jaar. Om alsnog te kunnen voldoen aan deze doelstellingen wordt de maximale uitstelmogelijkheid van tweemaal zes jaar gehanteerd. Desalniettemin worden de waterkwaliteitsdoelen naar verwachting in 2027 slechts in beperkte mate gehaald. Dit spanningsveld tussen waterkwaliteitsdoelstellingen en agrarische groei, kan in het licht van de recentelijke klimaatrechtzaak van Urgenda en het kort geding van Milieudefensie voor schonere lucht, ertoe leiden dat de Nederlandse overheid in de nabije toekomst ingrijpende maatregelen moet nemen. Wat zijn de kansen, bedreigingen ten opzichte van het behalen van de waterkwaliteitsdoelen en wat is de rol van drinkwaterbedrijven, waterschappen en waterbeheerders bij een verdergaande intensivering van de land– en tuinbouw in het komende decennium en daarna?

Deze vragen staan centraal op het symposium Landbouwontwikkelingen en waterkwaliteit dat KWR op 19 februari 2018 organiseert. Op dit symposium leren we over de impact die de land- en tuinbouwontwikkelingen op de watersector hebben en ontwikkelen we bouwstenen voor een strategische respons waarmee de watersector kan bijdragen aan duurzame oplossingen. We doen dat door kennisuitwisseling tussen experts en professionals uit de watersector, land- en tuinbouwsector, en daarbuiten. Professor Hans Mommaas, directeur van het Planbureau voor de Leefomgeving en parttime Hoogleraar Regional Sustainability Governance, komt dit belangrijke thema voor ons inzichtelijk maken. In een recent interview met het NRC pleit Mommaas voor een deltaplan voor de Nederlandse landbouw: Dit plan komt hij 19 februari toelichten. Carel de Vries, projectleider vruchtbare kringloop Achterhoek en Liemers, vult deze lang termijn visie aan door inzicht te geven in een actueel praktijkproject. Het symposium is onderdeel van een impactstudie die KWR namens de waterbedrijven uitvoert.

Wat levert dit u op?

  • U ontwikkelt inzicht in land- en tuinbouwontwikkelingen in relatie tot de/en de impact op de waterkwaliteit
  • U deelt kennis met collega’s en externe experts
  • U werkt gezamenlijk aan concrete bouwstenen voor een strategische respons.

Mocht u aanwezig willen zijn bij dit symposium meld u dan hier aan.