Agenda

Agenda

Interregionale Kenniswerkplaats van het Kennisactieprogramma Water

Evenement details

Sinds 2015 werken drinkwaterbedrijven, waterschappen, gemeentes, universiteiten en KWR samen in het Kennisactieprogramma Water (KAP Water) om op nationale schaal bij te dragen aan de vernieuwing van water governance. De ketenbrede uitwisseling en ontwikkeling van vernieuwend organiseren is eerst opgezet in een project in Amsterdam en vervolgens uitgerold op andere plekken in Nederland. In onder andere de gebiedsontwikkeling Oosterwold in Almere, Brainport Smart District in Helmond en Super Local in Kerkrade werken diverse partijen aan innovatieve oplossingen. Bovendien wordt nagedacht over aanknopingspunten voor anderen binnen en buiten het Kennisactieprogramma Water.

Op maandag 11 maart organiseert het KAP Water de vierde Interregionale Kenniswerkplaats. Tijdens de Interregionale Kenniswerkplaats komen bestuurders, praktijkvernieuwers, onderzoekers en beleidsmakers samen om te kijken hoe we afgelopen jaren met kennis beslissingen en handelingen ondersteunen en op een hoger niveau brengen. Wat hebben we geleerd en hoe gaan we verder? De diverse partijen van het samenwerkingsverband zijn aanwezig en in werkgroepen gaan deelnemers in het eerste deel van de bijeenkomst met elkaar in gesprek over governance vraagstukken. In de avond wordt gereflecteerd op de eerste drie jaar van het KAP Water in samenwerking, onderzoek en de lessen voor de toekomst. Tijdens de Kenniswerkplaats is er voldoende ruimte voor interactie en dialoog. Het volledige programma vindt u hieronder.

U bent van harte uitgenodigd voor de Interregionale Kenniswerkplaats. In uw aanmelding kunt u aangeven of u aanwezig bent bij de werkgroep en/of het avondprogramma. Meld u hieronder aan.

Aanmelden

Voorlopig programma

14:00   Ontvangst
14:30   Werkgroep (water)governance vraagstukken en rollen
17:30   Borrel, netwerken en diner
19:00   3 jaar kennis-actie-water
21:30   Afronden en napraten