Nieuws

Workshop Uniforme Storingsregistratie

Goedkeuring Uniforme Storingsregistratie laatste stap tot oplevering praktijkcode

Een goede registratie van storingen is van groot belang bij het onderbouwen van het vervangingsbeleid van leidingen. Storingsregistratie een van de belangrijke bouwstenen voor drinkwaterbedrijven bij het vormgeven van rationeel assetmanagement. Ter ondersteuning van storingsregistratie en de verbetering van data(processen) hebben de Nederlandse drinkwaterbedrijven en KWR samen de Praktijkcode Drinkwater (PCD) Uniforme Storingsregistratie ontwikkeld. Op 31 oktober 2017 wordt deze PCD toegelicht tijdens de workshop Uniforme Storingsregistratie. Na goedkeuring door de betrokken bedrijven wordt de definitieve PCD in november 2017 opgeleverd.

Belang uniforme storingsregistratie

In software USTORE (Uniforme STOringsRegistratie) registreren 8 Nederlandse drinkwaterbedrijven sinds 2009 hun storingsgegevens. Deze registratie vindt plaats volgens gezamenlijk overeengekomen afspraken. Deze uniforme werkwijze heeft als positief gevolg dat storingsgegevens van verschillende bedrijven vergelijkbaar zijn en er daardoor meer informatie beschikbaar is om kennis te genereren van specifiekere leidingcohorten en de invloed van omgevingsfactoren op storingen. Ook is de aandacht voor kwaliteit van storingsgegevens toegenomen en zijn er mogelijkheden om complexere data- en GIS-analyses aan te bieden via USTOREweb, de webapplicatie die USTORE toegankelijk maakt voor de drinkwaterbedrijven. Om de informatievoorziening bij registratie en analyse van storingen af te stemmen op de actualiteit en te borgen, is een project gestart om te komen tot een kwaliteitsstandaard voor USTORE-gegevens.

Workshop uniforme storingsregistratie

Op 31 oktober 2017 is de workshop Uniforme Storingsregistratie (USTORE): ‘heden en toekomst’ bij KWR in Nieuwegein. We gaan hierbij in op de volgende onderwerpen:

  • Praktijkcode drinkwater (PCD) Uniforme Storingsregistratie
  • Resultaten van storingsanalyses met USTORE
  • Mogelijkheden van USTORE vanaf 2018

Vanzelfsprekend bieden wij u ook de gelegenheid om kennis uit te wisselen met andere betrokkenen. U bent van harte uitgenodigd om bij deze workshop aanwezig te zijn. Tijdens de interactieve sessie ’s middags willen we in groepen brainstormen en u actief uitnodigen mee te denken over (storings)registratie en de toekomst van USTORE. De bedoeling is dat we aan het einde van de middag een toekomstbeeld van USTORE formuleren. De uitkomsten van deze workshop zijn van belang voor de verdere ontwikkeling van USTORE in 2018 en later. Omdat we nadrukkelijk ingaan op de aspecten van analyse en het nut van registratie voor beter asset management, nodigen we nadrukkelijk data-analisten en beslissers uit.

 

delen