Nieuws

Drinkwaterbedrijven verbeteren USTORE door gezamenlijke kwaliteitscode storingsregistratie

Afgelopen week is in het Platform Bedrijfsvoering de gezamenlijke praktijkcode USTORE vastgesteld. Dit is een set van afspraken die de kwaliteit van de gegevens en de processen in storingsregistratietool USTORE moeten garanderen. Deze en andere ontwikkelingen zorgen er voor dat USTORE in een nieuwe fase is aangekomen.

Gezamenlijke storingsregistratie met USTORE

De geschatte vervangingswaarde van het totale leidingnet in Nederland bedraagt ongeveer €25 miljard. Wanneer bedrijven slechte leidingen laten liggen of de verkeerde leidingen vervangen, kan dat leiden tot storingen en dus tot overlast en schade voor de omgeving en de gebruikers.

Negen drinkwaterbedrijven registreren hun storingen aan leidingen volgens de systematiek van USTORE. Acht bedrijven leveren ook hun storingen aan in een gezamenlijke database. Sinds 2009 is er zo een database ontstaan die ondertussen ongeveer 22.000 storingen bevat. Dit levert kennis op over het faalgedrag van groepen leidingen en relaties tussen het aantal storingen en factoren zoals materiaalsoort, leeftijd, en diameter. USTORE is daarmee een belangrijke bron van data voor drinkwaterbedrijven. Zij gebruiken de informatie bijvoorbeeld in beslissingsondersteunende software voor leidingsaneringen.

Verbeteringstraject voor de registratie en analyse van storingen

Afgelopen periode is er samen met negen drinkwaterbedrijven gewerkt aan een gezamenlijke praktijkcode voor de registratie en analyse van storingen. Hierbij is de wijze van registratie opnieuw tegen het licht gehouden, wat heeft geleid tot een aanzienlijk eenvoudiger registratieproces voor monteurs. Als onderdeel van de praktijkcode zijn overeenkomsten opgesteld tussen de bedrijven en KWR die afspraken formaliseren over eigenaarschap, veiligheid en het delen van data.

In USTORE leverden de drinkwaterbedrijven al de locatie van storingen aan en zij gaan dit nu ook doen voor de leidingen. Op basis van deze gegevens kunnen zij nauwkeurigere analyses maken, waarmee ook de locatie van de storing kan worden meegenomen. Hiermee willen we relaties leggen tussen storingen en bijvoorbeeld de bodemsoort, de gebouwde omgeving en het verkeer.

Naast de verbeteringen van USTORE is er ook contact gelegd met beheerders van persriolen van waterschappen met als doel hen ook deel te laten nemen aan USTORE. Hiermee kunnen de storingsgegevens verrijkt worden.

delen