Tag-pagina

Bedrijfstakonderzoek - BedrijfsOnderzoek

Het Bedrijfsonderzoek is bedoeld om in de eigen praktijk van individuele waterbedrijven verkennend, verdiepend, of toepassingsgericht onderzoek uit te voeren. Dit kan zowel thematisch als met een integrale benadering. Nieuwe verkenningen kunnen worden geïnitieerd, of er vindt versterking plaats van bestaande verkenningen. Thematisch verdiepend onderzoek dat nog niet aan de orde is gekomen of niet de hoogste prioriteit heeft voor het collectief, maar wel voor één of meerdere bedrijven van belang is, kan worden opgepakt. Ook is toepassing van onderzoek uit één van de thema’s op de eigen praktijk mogelijk om ervaring op te doen en deze te delen (launching customer). Het Bedrijfsonderzoek omvat onderzoek vanuit de kennis- of implementatiebehoefte van de individuele waterbedrijven, met meerwaarde voor het collectief.