Nieuws

Geslaagde bijeenkomst deelnemers KWR-ringonderzoeken

Op 8 november 2016 ontving KWR de deelnemers aan de ringonderzoeken. De opkomst was groot: meer dan 60 deelnemers van milieulabs, waterlabs, laboratoria van waterschappen, ziekenhuizen en voedselverwerkende bedrijven waren aanwezig. Ringonderzoeken, waarbij verschillende laboratoria monsters met exact dezelfde samenstelling moeten analyseren, zijn een belangrijk instrument voor de harmonisatie van (milieu)metingen; laboratoria kunnen hiermee hun eigen resultaten vergelijken met die van de andere deelnemende labs. Op basis van een evaluatie van de eigen resultaten kunnen zij dan waar nodig hun eigen kwaliteit verder optimaliseren. De aanwezige deelnemers gaven de kwaliteit van het KWR ringonderzoek een dikke acht.

Nieuwe software en verbeterde statistiek

Tijdens het ochtendprogramma werden de verbeteringen in statistiek en software getoond die met ingang van het jaarprogramma 2017 worden doorgevoerd. Er waren veel positieve reacties op de nieuwe, meer gebruikersvriendelijke software, waarmee de deelnemers zich vanaf 2017 ook zelf rechtstreeks kunnen aanmelden voor deelname aan een specifiek ringonderzoek. Deze software is flexibeler aan te passen voor specifieke onderzoeken en maakt het deelnemers aan het ringonderzoek gemakkelijker om hun meetgegevens aan KWR door te geven. De statistische resultaten die KWR na afronding van het ringonderzoek aan de deelnemers terugkoppelt over hun eigen prestaties worden vanaf volgend jaar sterker toegespitst op de bruikbaarheid in de evaluatie van de eigen resultaten, die elk bedrijf met de gegevens van KWR kan uitvoeren.

Alle deelnemers op de 'cascade' van KWR

Alle deelnemers op de ‘Cascade’ van KWR.

Evaluatie van de eigen resultaten

In het middagprogramma was die evaluatie van de eigen resultaten een belangrijk gespreksonderwerp. In twee groepen, één voor deelnemers aan chemische ringonderzoeken en één voor deelnemers aan de microbiologische ringonderzoeken, werd besproken hoe de individuele bedrijven omgaan met de door KWR teruggekoppelde gegevens over hun prestaties. Ook de wensen voor de parameters die worden meegenomen in de ringonderzoeken kwamen aan de orde, zowel wat betreft de aangeboden concentraties als de te meten doelstoffen en micro-organismen. Zo zal serotypering van Legionella waarschijnlijk ook worden opgenomen. Ter afsluiting was er een rondleiding langs en door de verschillende laboratoria van KWR. Niet alleen de ringonderzoeken, maar ook deze informatiebijeenkomst werden positief ontvangen, zo bleek uit de evaluatieformulieren die de bezoekers aan het eind van de bijeenkomst konden invullen. KWR zal in 2018 waarschijnlijk een nieuwe informatiebijeenkomst organiseren, maar vragen en wensen zijn ook voor die tijd natuurlijk altijd welkom bij de betrokken experts!

delen