Nieuws

Margo van der Kooi wint Willem Koerselmanprijs 2019

KWR-analist ing. Margo van der Kooi heeft de Willem Koerselmanprijs 2019 gewonnen. Zij ontvangt de prijs als auteur van het wetenschappelijke artikel dat het meest is geciteerd in 2019, in totaal 32 keer. Op 14 mei werd de prijs tijdens een webinar uitgereikt door Dragan Savic, directeur van KWR. De prijs bestaat uit een wisseltrofee, een oorkonde en een geldbedrag.

Margo van de Kooi, KWR

Margo van de Kooi, KWR

Drinkwaternorm

Van der Kooi kreeg de Willem Koerselmanprijs 2019 als co-auteur van het artikel Toxicological relevance of emerging contaminants for drinking water quality, gepubliceerd in Water Research in 2010. Het artikel beschrijft een onderzoek om te komen tot een indicatieve drinkwaternorm voor stoffen die een risico kunnen vormen voor de gezondheid, en waarvoor nog geen richtlijnen bestaan. Daarnaast leverde het onderzoek een stoffenlijst op met componenten die extra aandacht verdienen in relatie tot veiligheidsnormen voor drinkwater.

Literatuuronderzoek

Van der Kooi houdt zich onder andere bezig met LC-MS en GC-MS-analyses van water. Zoals de analyse van drugs, medicijnen, bestrijdingsmiddelen en andere schadelijke stoffen in drink-, grond-, oppervlakte- en afvalwater. Ze is al ruim dertig jaar als HLO-analist in dienst bij KWR. “Ik was erg verrast om met een artikel uit 2010 deze prijs te winnen. Ik heb een deel van het literatuuronderzoek gedaan. De collega’s met wie ik het schreef werken niet meer bij KWR. Met veel plezier heb ik de prijs, een ingelijste versie van het artikel, in ontvangst genomen”. Tijdens zijn speech gaf Savic aan dat “de jaarlijkse prijsuitreiking en het hoge aantal publicaties bewijst dat KWR een kennisinstituut is van een hoog wetenschappelijk niveau”.

Meest geciteerd

De jaarlijkse Willem Koerselmanprijs komt toe aan de KWR-onderzoeker(s) die in het afgelopen jaar het peer reviewed artikel heeft geschreven dat het meest is geciteerd. Ook mag de gelukkige winnaar de prijs nog niet eerder hebben gewonnen.

Willem Koerselman

Willem Koerselman, naamgever van de prijs, was zoals ieder jaar aanwezig, maar nu op afstand tijdens het webinar. In 1996 publiceerde Koerselman samen met Arthur Meuleman het artikel The vegetation N:P ratio: A new tool to detect the nature of nutrient limitation in het Journal of Applied Ecology, dat tot op de dag van vandaag de ranglijst van alle KWR-publicaties aanvoert. Reden om destijds de prijs in het leven te roepen.

delen