Nieuws

Loet Rosenthal manager Waterkwaliteit en Gezondheid bij KWR

Ir. Loet Rosenthal volgt per 1 mei Idsart Dijkstra op als manager van de kennisgroep Waterkwaliteit en Gezondheid van KWR. Tot vandaag was Rosenthal sectormanager Drinkwater bij PWN en directeur van de Watertransportmaatschappij Rijn-Kennemerland. De komst van Rosenthal tekent de ambitie van KWR om nauw aangesloten te zijn bij de maatschappelijke opgave van de Nederlandse en Vlaamse aandeelhouders.

Met Rosenthal krijgt KWR een ervaren manager die van bron tot tap zijn sporen heeft verdiend in samenwerking in de publieke watersector. Zo is hij afgelopen jaren bij PWN verantwoordelijk geweest voor omgevingsmanagement, het Bestuursakkoord Waterketen en de bestuurlijke samenwerking met het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier. Ook was hij opdrachtgever voor de realisatie van Andijk III. Daarnaast is hij als lid van het Coördinerend Overleg nauw betrokken geweest bij de inhoudelijke ontwikkelingen en koers van het Bedrijfstakonderzoek, het collectieve onderzoek voor waterbedrijven.

Focus op internationale activiteiten

Bij KWR zal Rosenthal zich naast zijn managementtaken richten op het uitbouwen van de internationale onderzoeksactiviteiten op het gebied van de publieke gezondheid. Deze opdracht komt voort uit onze status als WHO Collaborating Centre for Water Quality and Health. Idsart Dijkstra is per 1 mei de nieuwe manager van de kennisgroep Watersystemen en Technologie, waar Jos Boere tot die datum leiding aan gaf. Boere is per 1 mei directeur van Allied Waters.

delen