Nieuws

Vertrouwen van de burger essentieel voor succesvolle inzet waterhergebruik

Afronding EU-project DEMOWARE

De burgers in Europa staan in principe positief tegenover waterhergebruik. Maar of ze waterhergebruik in hun situatie ook accepteren, hangt sterk af van het vertrouwen dat ze hebben in de organisaties die bij dat waterhergebruik betrokken zijn. Organisaties die hergebruik willen promoten moeten daarom investeren in publieke acceptatie en in de opbouw van vertrouwen, bijvoorbeeld door burgers vroegtijdig te betrekken bij initiatieven rond waterhergebruik en een communicatiestrategie te ontwikkelen waarin plaats is voor persoonlijke ervaringen en percepties. Dit zijn enkele van de belangrijkste bevindingen van het onlangs afgeronde EU-project DEMOWARE, opgezet om de innovatie en cohesie binnen de zich ontwikkelende Europese waterhergebruikssector te versterken.

Omdat de watertekorten in delen van Europa toenemen, wordt steeds meer gezuiverd afvalwater hergebruikt in industrie en landbouw en zelfs bij de drinkwaterbereiding. In DEMOWARE is op 10 locaties onderzoek gedaan naar verschillende aspecten van waterhergebruik, zoals de technische mogelijkheden, gezondheids- en milieurisico’s, kosten en baten en governance. Een van de tien voorbeeldcases is Torreele in Vlaanderen, waar indirect hergebruik voor drinkwater sinds 2002 wordt toegepast. Belangrijke succesfactor in Torreele was de openheid naar burgers, met onder meer een bezoekerscentrum, rondleidingen en open dagen.

Governance van waterhergebruik

Binnen DEMOWARE heeft KWR het governance-onderzoek uitgevoerd en in kaart gebracht welke aspecten van beleid, publieke betrokkenheid en stakeholdersamenwerking waterhergebruik kunnen belemmeren of juist stimuleren. Daarvoor zijn onder andere focusgroep-bijeenkomsten met burgers gehouden, die zicht gaven op de wensen en zorgen van burgers en op mogelijkheden om het vertrouwen in waterhergebruik te vergroten. De resultaten van dit onderzoek zijn te vinden op de website van DEMOWARE.

Spaanse focusgroep

Een Spaanse focusgroep in overleg

Europese branchevereniging

De EU wil waterhergebruik stimuleren. Daarom wordt nu gewerkt aan een voorstel voor minimumeisen voor de kwaliteit van hergebruikt water voor irrigatie en grondwateraanvulling. DEMOWARE heeft een policy brief opgesteld om aandacht te vragen voor regelgeving met realistische (en niet te restrictieve) kwaliteitsnormen, die gebaseerd zijn op de toepassing en niet op de herkomst van het (afval)water. Daarnaast heeft DEMOWARE geleid tot de oprichting van een Europese branchevereniging voor de waterhergebruiksector: Water Reuse Europe. Meer informatie over lidmaatschap is te vinden op de website van Water Reuse Europe.

delen