Nieuws

Gebrekkige publieke acceptatie grootste barrière voor serieus opschalen waterhergebruik

De Europese Commissie ziet waterhergebruik als een belangrijke manier om (toekomstige) watertekorten te kunnen slechten. In het EU FP7-project DEMOWARE staat het stimuleren van innovaties van waterhergebruik centraal. KWR onderzoekt in dit project de governance-aspecten.

Uit een internationale analyse van waterhergebruik toepassingen blijkt het gebrek aan publieke acceptatie de grootste barrière voor het serieus opschalen van waterhergebruik. Vooral de mate van vertrouwen in drinkwaterbedrijven en regulerende autoriteiten is hierbij van belang. Door het creëren van mogelijkheden voor publieke participatie kan de vaak voorkomende discrepantie tussen technische risicoanalyse en risicoperceptie worden verkleind. Lees meer over DEMOWARE en op OneWorld.nl.

Download Rapport 

Gebrekkige publieke acceptatie grootste barrière voor serieus opschalen waterhergebruik

delen