Nieuws

Eerste bijeenkomst WatQual groot succes

Platform voor het uitwisselen van kennis tussen landen, disciplines, en tussen wetenschap en industrie

Onderzoekers uit verschillende landen in Europa kwamen eind februari bijeen voor de aftrap van WatQual. Tijdens beide dagen, eerst in Brussel en de dag erna bij KWR in Nieuwegein, hadden deze 25 drinkwaterdistributie-experts de kans elkaar te ontmoeten, zaken te bespreken en plannen te maken. Dit alles vond plaats in een ontspannen sfeer.

De WatQual uitwisseling richt zich op manieren om waterkwaliteit te garanderen in de vijftien deelnemende landen, vooral met betrekking tot systeemreiniging. Denk aan het al dan niet gebruiken van chloor hierbij en aan het borgen van de waterkwaliteit na reparatie van het drinkwaterstelsel. Wat zijn de verschillende gebruiken in de diverse landen? Welk onderzoek vindt waar plaats, en valt er een ‘best practice’ te definiëren?

Financiering

Het WatQual-project wordt gefinancierd door de Marie Curie RISE van de EU. Deze subsidie bekostigt partnerschappen voor onderzoek- en innovatiesamenwerking tussen wetenschappelijke en niet-wetenschappelijke sectoren. Vanessa Speight (University of Sheffield, VK) en Mirjam Blokker (KWR) hebben deze EU subsidie bemachtigd, die reis- en verblijfkosten subsidieert voor internationale uitwisselingen.

Uitwisselen van kennis

‘WatQual is een uitmuntend platform voor het uitwisselen van kennis tussen landen, disciplines, en tussen wetenschap en industrie.’
dr. Joost van Summeren
dr. Joost van Summeren
297

Medeorganisator Mirjam Blokker van KWR is enthousiast over de onderlinge samenwerking.

‘Er was al veel interactie tijdens de start van WatQual. Iedereen krijgt de kans samen te werken met iemand uit een andere onderzoeksgroep, of om onderzoek daadwerkelijk toe te passen bij een waterbedrijf. Sommigen kunnen niet wachten om te beginnen!‘
dr.ir. Mirjam Blokker
dr.ir. Mirjam Blokker

Resultaten

De internationale detacheringen starten in april 2018. In totaal komen vijf internationale onderzoekers naar KWR gedurende een maand of langer. Blokker: ‘De onderzoekers die naar Nederland komen zijn hier meer dan welkom om hun methoden toe te passen op het Nederlandse drinkwaterstelsel. Ik ben erg benieuwd naar de resultaten!’

delen