Nieuws

KWR tekent het Convenant waterstof in mobiliteit provincie Utrecht

Op 23 april is KWR gastheer voor de ondertekening van het convenant ‘waterstof in mobiliteit provincie Utrecht’, dat tot doel heeft om productie en gebruik van groene waterstof voor mobiliteit in de provincie Utrecht te stimuleren. Het convenant is een initiatief van de provincie Utrecht, het EnergieCollectief Utrechtse Bedrijven (ECUB) en KWR zelf.

Tot 2025 willen we met andere partners de bouw van een aantal waterstoftankstations realiseren en zorgen dat honderden zware en lichte voer- en vaartuigen op waterstof rijden of varen. Daarmee willen de partijen uitvoering geven aan het Klimaatakkoord.

Waterstoftankstations en voertuigen op waterstof in provincie Utrecht

In de provincie Utrecht gebeurt veel op het gebied van waterstof in de mobiliteit. Om van Utrecht de groene waterstofregio van Nederland te maken, werken we zowel aan de benodigde infrastructuur als aan het gebruik van groene waterstof voor mobiliteit. Dit kunnen we alleen door regionaal samen te werken. Dat begint met het vastleggen van een gezamenlijke ambitie.

Ambitie en samenwerking

De partijen die het convenant tekenen, spreken de ambitie uit om het gebruik – en waar mogelijk de productie – van groene waterstof voor mobiliteit in de provincie Utrecht te stimuleren. De partijen dragen vanuit hun eigen rol in de periode 2021-2025 (direct of indirect) bij aan de realisatie van:

  • 5-10 waterstoftankstations
  • 300 vrachtwagens en andere zware voertuigen op waterstof
  • 1500 lichtere voertuigen (zoals personenauto’s en bestelbussen) op waterstof
  • 1-2 vaartuigen op waterstof
  • 2-5 (touring)bussen op waterstof

Daarmee leveren we in de provincie Utrecht een bijdrage van 10% van de ambitie uit het Klimaatakkoord.

delen