Nieuws

Kees van Beek Symposium Putmanagement

Een overzicht van 20 jaar vernieuwende puttechnologie

De ondergrond wordt steeds vaker en voor steeds meer doelen ingezet, zoals opslag van zoet water en energie en waterwinning. Om bodem en grondwater te beschermen, zijn robuuste en betrouwbare putten nodig. KWR heeft hierover in de afgelopen decennia samen met de bodem- en watersector veel kennis opgebouwd. Reden voor KWR om een symposium te organiseren over de ontwikkelde kennis, nieuwe mogelijkheden en innovatieve oplossingen. Een symposium dat tevens een waardig afscheid bood voor ‘putnestor’ Kees van Beek.

Stijgend belang putten

Putten vormen onze belangrijkste toegang tot de ondergrond. Het realiseren van robuuste, betrouwbare en (kosten)efficiënte putten is belangrijker geworden. De (diepere) ondergrond wordt immers steeds intensiever gebruikt, terwijl we de kwaliteit en kwantiteit van het grondwater willen beschermen. In de afgelopen 20 jaar is in Nederland veel kennis en praktische ervaring opgedaan met putmanagement en puttechniek. Daarbij is ook veel geleerd over putverstopping, het grootste operationele probleem.

‘Putnestor’ Kees van Beek

Kees van Beek (KWR) heeft bij die ontwikkelingen een grote rol gespeeld. Op 10 maart 2017 nam deze ‘putnestor’ afscheid, na een carrière van meer dan 40 jaar in het ‘puttenveld’. Ter ere van hem organiseerde KWR een afscheidssymposium, waar ruim 50 mensen uit de water- en bodemwereld samenkwamen. Twaalf presentaties gaven een mooi overzicht van de vele en innovatieve ontwikkelingen in de puttechnologie in de afgelopen 20 jaar.

Putverstopping

De key-note lezing van Kees van Beek zelf refereerde aan de grote doorbraak ruim 10 jaar geleden, waarbij het uit- en aanschakelen van putten leidde tot minder mechanische putverstopping. In de afgelopen jaren richtte Kees zijn aandacht juist op chemische ijzerverstopping, waarbij hij tot het inzicht kwam dat er onderscheid is tussen homogene en heterogene oxidatie van ijzer. Deze processen leiden tot verschillende ijzerneerslagen en vragen om een verschillende aanpak. Vervolgonderzoek is nog gaande.

Nieuwe technieken en nieuwe oplossingen

Andere sprekers maakten het overzicht van de vorderingen en opgedane ervaring in de laatste jaren compleet. Zij bespraken onder meer nieuwe technieken voor de aanleg van putten (Horizontal Directional Drilled Wells, en de Extended Diameter Gravel Well en de Multiple Partially Penetrating Well), ijzerneerslagen in putten en toepassing van Nederlandse kennis in Myanmar en Suriname. Al deze nieuwe kennis draagt bij aan nieuwe oplossingen voor de zoetwatervoorziening voor drinkwater, tuinbouw en industrie, waarbij de ondergrond wordt ingezet, zoals Coastar, Dinteloord en het Horizon 2020 project SUBSOL.

Presentatie Martin van der Schans

Presentatie Martin van der Schans

Kees geeft het stokje door

Aan het eind van het symposium sprak Jan Willem Kooiman namens de ‘putsector’ in het algemeen en de aanwezigen in het bijzonder zijn waardering uit voor de decennialange inzet van Kees van Beek. Gelukkig laat Kees de sector niet zonder deskundigheid achter: binnen KWR neemt Martin van der Schans het stokje van hem over. Martin doet bij KWR en de TU Delft onderzoek naar de wetenschappelijke uitdagingen die er nog zijn voor putmanagement, zoals manieren om een groter deel van de ondergrond benutbaar te maken, betrouwbaardere, beter betaalbare en duurzamere putten te realiseren en putten biologisch en chemisch veilig te houden. Samenwerking is volgens Martin de weg naar vooruitgang op dit gebied.

delen