ir. Martin van der Schans

ir. Martin van der Schans

  • Onderzoeker
  • Projectmanager
  • 030-6069537
  • martin.van.der.schans@kwrwater.nl
  • 06-52885574

Martin van der Schans is geohydroloog en projectmanager bij KWR. Zijn expertise en ervaring liggen op het gebied van de aanleg, het beheer en het bewaken van de hygiënische veiligheid van putten. Bedrijfszekere putten zijn essentieel voor duurzaam gebruik van grondwater (en warmte) uit de bodem. Hij doet momenteel promotieonderzoek aan de TU Delft op het gebied van putmanagement. Tevens is hij secretaris van de “Contactgroep Putten”, waarin de putmanagementexperts van de Nederlandse en Vlaamse drinkwaterbedrijven vertegenwoordigd zijn. Daarnaast heeft hij het model opgezet dat de grondslag vormt voor de beoordeling van risico’s door permeatie van organische bodemverontreinigende stoffen door drinkwaterleidingen. Ook verzorgt hij regelmatig trainingen voor Stichting Wateropleidingen op het gebied van grondwaterbeheer en putmanagement.