project

Circulaire watervoorziening tuinbouw: Operate Exploitatie van circulaire gietwatersystemen

Expert(s):
ir. Martin van der Schans

  • Startdatum
    01 jan 2015
  • Einddatum
    31 dec 2017
  • samenwerkingspartner(s)
    Brabant Water, HydroBusiness en KWR Watercycle Research Institute

Watervoorziening is van eminent belang voor de glastuinbouw. Er moet voldoende zoet (giet) water beschikbaar zijn, ook in droge perioden, en het water moet schoon zijn en niet te veel zouten bevatten. Ook zijn afspraken gemaakt om de emissie van gewasbeschermingsmiddelen uit de glastuinbouw de komende jaren aanzienlijk te verlagen en uiteindelijk te elimineren.

Dit project maakt deel uit van een samenhangend programma dat moet leiden tot een integrale en duurzame (giet)watervoorziening: het verkrijgen van “goed gietwater”, reductie van het gebruik van ontsmettingsmiddelen en geen emissie van nutriënten en milieuvreemde stoffen. Het programma (cluster) Circulaire watervoorziening (glas)tuinbouw bestaat uit 4 projecten:
1. Water naar de kas: zoetwatervoorziening en puttechnologie
2. Water in de kas: microbieel ‘gezond’ gietwater 
3. Water uit de kas: waterzuivering en hergebruik 
4. Operate: exploitatie van circulaire gietwatersystemen

Binnen deze vier projecten wordt gekeken naar de aanvoer, afvoer en het gebruik van water op een schaalniveau dat de individuele tuinder overstijgt. Zo kan meer focus worden gelegd op het sluiten van de watercyclus, vergroten van zelfvoorzienendheid van de sector, efficiënt watergebruik, matchen van (regionale) wateroverschotten en watertekorten in tijd en plaats, hergebruik van water.

Technologie

Het project ‘Operate’ omvat het ontwikkelen van systemen om collectieve gietwatervoorziening efficiënt en op afstand te beheren.

Uitdaging

Er is een trend richting collectieve voorzieningen voor gietwater en zuivering. Deze systemen kennen naast leveringszekerheid meerdere doelen zoals emissiebeperking en soms ook het voorkomen van wateroverlast. Daarnaast willen tuinders ontzorgd worden door de exploitatie van de voorzieningen uit te voeren via coöperaties of uit te besteden aan Utility-bedrijven.

Oplossing

Doel is het ontwikkelen van methoden om de circulaire waterstromen automatisch af te stemmen op watervraag en -aanbod in een glastuinbouwcomplex. Het systeem moet rekening houden met zowel de actuele watervraag als langetermijn voorspellingen. De afstemming moet automatisch en op afstand plaatsvinden door slimme koppeling van meetsystemen, modellen en ICT voorzieningen (HydroBusiness, Brabant Water).

Inmiddels is gestart met de opzet van een model om systemen voor ondergrondse waterberging aan te sturen. Het meet- en regelsysteem bestaat uit operationele beslisregels voor korte termijn aansturing. Daarnaast zal het ASR-systeem met regelmaat (bijvoorbeeld eens per maand) worden doorgerekend met een voorspellingsmodel om te voorspellen of de zoetwaterhoeveelheid op lange termijn volstaat.

Schematische opzet van meet- en regelsysteem voor ondergrondse waterberging.