Nieuws

Ondergrondse waterberging maakt stedelijk gebied klimaatbestendig

TKI-onderzoek Urban Waterbuffer positief afgesloten

Onlangs is een driejarig onderzoek naar de zogenoemde Urban Waterbuffer (UWB) – een circulair watersysteem – positief afgesloten. Met de UWB wordt ondergrondse waterberging in stedelijk gebied mogelijk gemaakt. Het concept is via enkele uitgebreide praktijkproeven uitvoerig getest in het TKI-project Urban Waterbuffer. Een breed consortium van kennisinstituten, ingenieursbureaus, uitvoerders, toeleveranciers en eindgebruikers werkte mee aan het opstellen van een digitale handreiking. Deze biedt praktische handvatten om uitdagingen rondom wateroverlast en droogte geïntegreerd aan te pakken en op te lossen.

De vijf stappen van een Urban Waterbuffer, bestaan uit het 1) Opvangen, 2) Vasthouden, 3) Zuiveren, 4) Opslaan en 5) Gebruiken van hemelwater.

Lees meer op de tki website.

delen