project

HDDW Dunea

De afgelopen jaren zijn door intensieve samenwerking tussen drinkwaterbedrijven, KWR en verschillende marktpartijen grote stappen gezet in de ontwikkeling van horizontale putfilters, aangelegd door middel van horizontaal gestuurd boren (HDDW = Horizontal Directional Drilled Wells).

Technologie

Door het toepassen van biologisch afbreekbare boorspoelingen kan bijvoorbeeld een in-situ grindomstorting worden aangebracht in fijnzandige aquifers. Deze laatste ontwikkeling maakt de HDDW al geschikt voor een breed scala aan toepassingen als duurzame drainage en geotechnische stabilisatie van grondlichamen. De afbreekbare boorspoelingen leiden echter tot voor drinkwatertoepassingen ongewenste bacteriologische groei. Om het marktpotentieel van HDDW verder te vergroten, worden binnen dit project technieken ontwikkeld om microbiologisch betrouwbare HDDW putten aan te kunnen leggen in fijnzandige aquifers.

Oplossing

Het project omvat een vooronderzoek en pilot om een HDDW te realiseren in de duinen van Dunea. Dit vooronderzoek is gericht op het bepalen of gebruik van HDDW op de beoogde pilotlocaties wel voldoende voordelen biedt ten opzichte van gangbare technieken zoals een avegaarboring. Met veld- en lab-experimenten – waaronder kleine proefboringen – wordt gezocht naar de oplossing van bottlenecks.

Dit onderzoeksproject moet resulteren in een full-scale pilot HDDW, die voldoende water van goede kwaliteit levert. De inzichten en ervaring die het project oplevert over toepasbaarheid, juiste toepassing van boortechnieken, ontwerpeisen en ontwikkeltechnieken worden gerapporteerd.

Bij Dunea zijn diverse proefboringen uitgevoerd en kleine proefputten aangelegd met HDDW-technieken. Hierbij is geëxperimenteerd met verschillende boorkoppen en boorspoelingen. Uit de experimenten komt duidelijk naar voren welke boortechnieken de hoogste onttrekkingscapaciteit en bacteriologisch betrouwbaar water opleveren. Op grond van dit onderzoek is door Dunea besloten om door te gaan met een full scale pilot. Deze is in het najaar van 2015 gerealiseerd en wordt getest in het TKI project.
Stand_van_zaken_DDWW