Nieuws

SUBSOL een jaar succesvol onderweg

Op 12 en 13 september kwamen in Berlijn de partners bijeen van het Horizon 2020 project SUBSOL, dat nieuwe ondergrondse concepten voor grondwatermanagement naar de markt wil brengen om op die manier de levering van zoet water in kustgebieden te verbeteren. Gastheer was partner Adelphi. De partners konden terugkijken op een succesvol eerste jaar, waarin in diverse werkpakketten goede vorderingen zijn gemaakt.

In het eerste jaar lag de nadruk op het updaten, verbeteren en monitoren van de bestaande reference sites. Bovendien zijn nieuwe sites opgezet in Dinteloord (de eerste ASR-coastal put,  met vier separate putfilters), Falster (geologische verkenning, monitorputten aangelegd), en Schinias (locatie bepaald, definitief ontwerp en geologische karakterisering). Ook werden er marktverkenningen in diverse landen uitgevoerd en waren er stakeholdersmeeting is en interviews in Denemarken, Nederland en Griekenland. Veel energie is ook gestoken in communicatie, onder meer door het lanceren van de SUBSOL website. Daar zullen binnenkort ook promotiefilms beschikbaar komen. Het komende half jaar gaat de aandacht vooral uit naar het vullen van de SUBSOL kennisbasis en evaluatie van potentiële markten.

delen