Nieuws

Wateronderzoek en informatietechnologie samenbrengen

Het samenbrengen van wateronderzoek en informatietechnologie creëert vruchtbare oplossingen waarmee de watersector onderbouwde beslissingen kan nemen.

In 2019 maakte KWR flinke stappen in toepassingen van hydroinformatica en werd een toekomstvisie voor dit vakgebied opgesteld waarin de waterbedrijven zichzelf herkennen.

Kansen voor hydroinformatica

We leven in een informatietijdperk. En dat biedt de watersector kansen om systemen optimaal in te richten en te onderhouden. Hydroinformatica brengt wateronderzoek en informatietechnologie samen, zodat data worden vertaald in kennis waarmee onderbouwde beslissingen kunnen worden genomen.

KWR beschikt over de nodige expertise om tools en methoden uit de hydroinformatica toe te passen waarmee netwerken van klanten zich verder kunnen ontwikkelen en groeien in kwaliteit.

Toekomstvisie hydroinformatica

In 2019 stelde KWR een hydroinformatica-visie en roadmap op. Onder aanvoering van Chief Information Officer Peter van Thienen werd gestart met de implementatie daarvan. “In een terugkoppeling met de waterbedrijven werd de visie goed ontvangen. Als vervolg hierop gaan we formuleren wat nodig is om deze te realiseren.

Voor KWR zelf betekent dit bijvoorbeeld dat we een Hydroinformaticaraad hebben opgezet en randvoorwaarden gaan uitwerken zodat hydroinformatica een stevige onderzoeksbasis en inbedding binnen ons instituut krijgt.”

Digitale tweeling

Een vooruitstrevend initiatief uit 2019 betreft het zogenoemde ‘digital twin demonstrator’-project. Er is een digitale replica van een drinkwaterdistributiesysteem met klanten gebouwd, op basis van mobiele telefoongegevens. Hiermee is onderzocht in hoeverre afwijkingen in het reële netwerk opgespoord kunnen worden.

“KWR heeft een unieke positie om zulk onderzoek te doen,” zegt Peter van Thienen. “We hebben het juiste overzicht om bestaande en nieuwe kennis over deze toepassing van hydroinformatica voor de Nederlandse praktijk te ontsluiten.” Achterliggend doel van het project was een vergezicht te schetsen voor kansen en toepassingen van digitale tweelingen en wat dit betekent voor het handelingsperspectief van waterbedrijven.

Hoogstaande datakwaliteit steeds belangrijker

Steeds vaker baseren waterbedrijven hun beslissingen op data en informatie, in plaats van op ervaring en expertise van hun medewerkers. In deze transitie staat KWR hen bij, onder meer door onderzoek in 2019 waarmee stappen zijn gezet in de uitwerking van generieke methoden voor datavalidatie en –kwaliteitsborging. Met een hogere datakwaliteit en dus betere informatie is de watersector beter in staat om de juiste beslissingen te nemen.

Ook het Europese project Fiware4Water, gestart in 2019, springt op deze ontwikkeling in. Samen met Waternet en twaalf Europese partners richt KWR zich met dit project op de vraag hoe datastromen kunnen worden samengebracht en omgezet in gestandaardiseerde output zodat de watersector hiervan kan profiteren.

delen