Nieuws

Workshop en eindconferentie Europees BlueSCities-project

Presentatie tools City Blueprint en City Amberprint

Op 13 en 14 december vond de workshop en eindconferentie plaats van het BlueSCities-project, onderdeel van het Horizon 2020-programma van de Europese Commissie. Hier werden onder meer twee tools gepresenteerd, de City Blueprint (ontwikkeld door KWR) en de City Amberprint (ontwikkeld door de Montfort University). Gecombineerd vormen deze kaders een compleet beeld om steden te beoordelen op het terrein van water, afvalwater, klimaatadapatatie, huishoudelijk afval, energie, transport en ICT. In februari 2017 verschijnt ook nog de Urban Water Atlas.

Implementatie

De tools werden gepresenteerd met voorbeelden en bediscussieerd in levendige sessies met vertegenwoordigers van de OECD, Energy-Cities, Patel University (USA), WssTP, Unesco-IHE, JRC en veel vertegenwoordigers van steden, met name uit Turkije. Centraal stond de vraag hoe deze tools moeten worden ingezet in het smart city-beleid van de Europese Commissie, waarbij opgemerkt is dat water in dat programma niet prioritair op de agenda staat.

Follow-up

De middag van de eindconferentie werd besteed aan discussies over het vervolg. Nu de instrumenten zijn ontwikkeld, is de vraag hoe deze kunnen worden ingezet voor en door de steden in Europa, in welke programma’s en met welke financiële instrumenten.

De opening van de eindconferentie. Van Links naar rechts: Valerie Benard (Europese Commissie, EASME), Robert Schroder (Europese Commissie, Cabinet van Commissaris Moedas-Research, Science and Innovation), Richard Elelman (projectleider BlueSCities), Panos Balabanis (Europese Commissie) en Amadeu Altafaj (Catalonian delegation).

Professor Kees van Leeuwen van KWR aan het woord over potenties van de City Blueprint.

delen