Nieuws

RO met minimale voorbehandeling biedt financiële ruimte voor optimalisatie

Gebruik van reverse osmose (RO) op (drink)waterbronnen kan direct water van een hoge kwaliteit opleveren. In de praktijk wordt RO echter nooit rechtstreeks op ruw water gebruikt, omdat zonder (vaak kostbare) voorbehandeling de membranen snel vervuilen. De resultaten van recent TKI-onderzoek laten zien dat vervuiling van de membranen ook zonder uitgebreide voorbehandeling beheersbaar blijft door te werken met een lagere flux, hogere cross-flow snelheden en een verbeterde (periodieke) hydraulische reiniging. Voor dit onderzoek is een vergelijking gemaakt tussen RO op oppervlaktewater na minimale voorbehandeling (screens) of juist na state-of-the-art ultrafiltratie (UF).  Daarbij bleek dat beide systemen op de langere termijn niet stabiel opereren, maar wel allebei productwater van hoge kwaliteit leveren. Omdat het proces met minimale voorbehandeling ruimschoots goedkoper is dan het proces met UF, is er financiële ruimte om de bedrijfsvoering na voorzuivering met screens stabiel te maken en te optimaliseren met de bovengenoemde aanpassingen in flux, cross-flow snelheden en hydraulische reiniging.

Verlaging van de membraanflux van 25 L/m2.h naar 10 L/m2.h vertraagde de membraanvervuiling met circa een factor 10. Periodieke luchtwaterreiniging in een minimaal voorbehandelde RO resulteerde in een ongeveer 4-voudige reductie van de verstoppingssnelheid van de spacers, terwijl de vervuilingssnelheid van het membraan niet werd beïnvloed. De totale kosten van een minimaal voorbehandelde RO met lage flux (10 L/m2.h) waren significant lager (0,46 €/m3) vergeleken met een state-of-the-art UF voorbehandelde RO bij normale flux (25 L/m2.h) (1,21 €/m3). Het kostenverschil in de financiële ruimte biedt een mogelijkheid om minimaal voorbehandelde RO systemen te ontwikkelen met een betere controle op membraanvervuiling en spacer clogging.

Lees ook: Effect of minimal pre-treatment on reverse osmosis using surface water as a source, E.R. Cornelissen, D.J.H. Harmsen, B. Blankert, L.P. Wessels and W.G.J. van der Meer, Desalination, Volume 509, 1 August 2021, 115056.

KWR TKI OASE proefopstelling A

delen