Nieuws

Project Midas gestart om de diverse databronnen voor leidingnetconditiemodellen optimaal te benutten

KWR is in samenwerking met HDM Pipelines, Spatial Insight, Acquaint B.V., Waterschapsbedrijf Limburg, het Waterschap Zuiderzeeland en Brabant Water vorig jaar gestart met het TKI-project Midas: Multiple Data Sources. De partners willen de beschikbaarheid van data voor gebruik in leidingconditiemodellen verbeteren en het belang van individuele datacomponenten (en hun onzekerheid) voor de uitkomsten van deze modellen inzichtelijk maken omdat de toepassing van dergelijke conditiemodellen staat of valt met het hebben van de juiste data.

De aanleiding

Drinkwaterbedrijven en waterschappen voelen steeds meer de noodzaak de keuzes rond onderhoud en vernieuwing van hun leidingen te onderbouwen met gespecificeerde modellen voor leidingconditie. Succesvol gebruik van deze modellen staat of valt echter met de beschikbaarheid van invoerdata uit een veelvoud van informatiebronnen. In het Midas-project wordt een methode uitgewerkt om beschikbare databronnen zo goed mogelijk te benutten bij het ondersteunen van beslissingen rond het vernieuwen van leidingen. Dat gebeurt onder meer door databronnen te combineren en elkaars hiaten te laten opvullen, en door het belang van de individuele bronnen te wegen.

Project Midas gestart om de diverse databronnen voor leidingnetconditiemodellen optimaal te benutten

KWR is in samenwerking met HDM Pipelines, Spatial Insight, Acquaint B.V., Waterschapsbedrijf Limburg, het Waterschap Zuiderzeeland en Brabant Water vorig jaar gestart met het TKI-project Midas: Multiple Data Sources. De partners willen de beschikbaarheid van data voor gebruik in leidingconditiemodel...

  • TKI Watertechnologie
Ga naar de bron
delen