Nieuws

Rapport GenX: drinkwater in Nederland veilig

RIVM en KWR hebben een rapport opgesteld naar aanleiding van de aanwezigheid van GenX in het drinkwater en drinkwaterbronnen in delen van Nederland. KWR-onderzoeker Pim de Voogt verzamelde voor het rapport alle gegevens van de waterbedrijven. Het onderzoek bevestigt dat het drinkwater in heel Nederland veilig is. Concentraties GenX liggen onder de richtwaarde van het RIVM. Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat heeft het rapport naar de Tweede Kamer gestuurd.

Uit het rapport van het RIVM en KWR – Risicoduiding en vóórkomen van FRD-903 in drinkwater en drinkwaterbronnen bij een selectie van drinkwaterwinningen in Nederland – blijkt dat GenX in zeer lage concentraties is aangetroffen in het drinkwater van drinkwaterbedrijven Oasen, Dunea en Evides Waterbedrijf. Dit maakten de bedrijven eerder dit jaar al bekend. De aangetroffen hoeveelheden zijn overal 5 tot 15 keer lager dan de door het RIVM opgestelde richtwaarde voor drinkwater, gericht op de volksgezondheid. Deze richtwaarde is 150 nanogram per liter (een nanogram is een miljardste gram). In het drinkwater van de overige zeven drinkwaterbedrijven is geen GenX-gerelateerde stof aangetroffen.

Mogelijk andere bron vervuiling

Het RIVM/KWR-rapport gaat ook in op de herkomst van GenX. Er worden verhoogde waarden GenX in de Maas aangetroffen, stroomopwaarts van de innamepunten van Dunea en Evides. Deze lijken niet te verklaren uit een lozing in het gebied van de Beneden-Merwede. Mogelijk is er een tweede vervuilingsbron of vervuilingsbronnen. Rijkswaterstaat en de waterschappen Aa en Maas en De Dommel voeren momenteel een onderzoek uit naar een mogelijke andere bron van GenX. De aanwezigheid van GenX in het oppervlaktewater in Noord-Brabant heeft geen gevolgen voor het drinkwater in die regio, want hier wordt diep grondwater gebruikt als bron voor drinkwater.

Chemours

De chemiefabriek DuPont/Chemours is voor haar productie  in 2012 overgegaan van het vanwege risico’s uitgefaseerde PFOA op de  GenX-technologie. Hierbij loost de fabriek de stof FRD-903 in water. De fabriek heeft hiervoor sinds 2013 een vergunning om te lozen op de rioolwaterzuivering van Dordrecht, de toegestane lozing is sinds april 2017 verlaagd. De nu geanalyseerde meetresultaten bevestigen dat deze chemiefabriek veruit de belangrijkste bron is voor het voorkomen van FRD-903. De RIVM-KWR studie geeft aan dat GenX niet wijdverbreid voorkomt in Nederlands drinkwater.

delen