Nieuws

Gezondheidskundige relevantie opkomende stoffen in drinkwater

Publicatie toxicologische risicobeoordeling in Environment International

Continu worden nieuwe stoffen geproduceerd en gebruikt, waardoor deze ook terecht kunnen komen in grondwater en oppervlaktewater waaruit drinkwater wordt gemaakt. Dit roept met regelmaat vragen op over mogelijke negatieve gezondheidseffecten. Om inzicht te krijgen in mogelijke gezondheidsrisico’s van opkomende stoffen in drinkwater en zijn bronnen, hebben KWR-onderzoekers Kirsten Baken, Annemarie van Wezel en Rosa Sjerps een toxicologische risicobeoordeling uitgevoerd. Het wetenschappelijke artikel dat zij hierover schreven, samen met voormalig KWR-onderzoeker Merijn Schriks van Vitens, is gepubliceerd in het gerenommeerde tijdschrift Environment International.

Verzameling van meetgegeven en toxicologische informatie

De onderzoekers hebben metingen in drinkwater en drinkwaterbronnen verzameld over heel Nederland en deze vergeleken met gezondheidskundig veilige waarden. Omdat voor veel opkomende stoffen deze waarden ontbreken, zijn deze als ‘voorlopige waarde’ afgeleid van recente gegevens over de giftigheid van de aangetroffen stoffen.

Bescherming door hoge veiligheidsmarges

De onderzoekers selecteerden 163 voor drinkwater relevante opkomende stoffen die voorkomen in drinkwater, grondwater en/of oppervlaktewater. Voor 142 opkomende stoffen was voldoende informatie beschikbaar over hun giftigheid om een (voorlopige) veilige waarde in drinkwater af te leiden.

Bij afwezigheid van deze gegevens is een op voorzorg gebaseerde generieke aanpak, de TTC benadering – Threshold of Toxicological Concern – toegepast voor een eerste grove screening van het risico. De beschikbare TTC niveaus, afgeleid voor voedsel en op basis van een oudere dataset van toxiciteitgegevens, blijken voldoende bescherming te bieden voor de relevante stoffen in drinkwater.

Veruit de meeste stoffen kwamen niet voor in concentraties die op zichzelf een risico voor de gezondheid vormen. Dit geldt voor de gemiddelde en voor de maximaal gemeten concentraties in zowel drinkwater en die in de gebruikte bronnen; de veiligheidsmarges zijn in het algemeen hoog. Voor een zeer beperkt aantal stoffen kan enig risico op voorhand niet worden uitgesloten, en bevelen de onderzoekers aanvullende monitoring aan.

Procedure voor gezondheidskundige risicobeoordeling van chemische stoffen in drinkwater en bronnen.

delen