Nieuws

1 november DWSI-bijeenkomst Quo Vadis, Europa? met top-econoom Bas Jacobs

De context van de Nederlandse watersector verandert voortdurend. Sommige veranderingen vergen flexibiliteit om er adequaat op in te springen. Contextuele veranderingen brengen bovendien onverwachte kansen en bedreigingen met zich mee. Dit alles vereist proactief handelen. Beslissers, agendasetters, ontwikkelaars en onderzoekers moeten inzicht hebben in de toekomst. Dat inzicht verwerven ze samen binnen DWSI, het kennisplatform dat zich richt op toekomstverkenningen voor en door de gehele watersector. KWR verricht horizonscanning onderzoek en rapporteert de resultaten in trendalerts: korte en bondige beschrijvingen van specifieke ontwikkelingen, aangevuld met de relevantie voor de Nederlandse watersector. In denktanksessies met strategen uit de watersector worden optimale responsstrategieën besproken en relevante trends toegelicht door experts. Door sociaal leren dragen de deelnemers kennis aan elkaar over.

DWSI-bijeenkomst over Europese economie

Op 1 november komen de DWSI-leden bijeen om te praten over de economische ontwikkelingen in Europa. Dijsselbloem doopt SNS-bank om tot Volksbank, maar geeft wel aan dat die over enkele jaren weer geprivatiseerd moet worden. Tegen de wil van een meerderheid in de Tweede Kamer, maar het moet van Europa. De Britten hebben aangegeven niet langer deel te willen nemen aan de EU, terwijl Oekraïne stapjes in onze richting zet. Rutte spreekt over het einde van de crisis, terwijl Italiaanse banken nog steeds op omvallen staan. Het IMF geeft in een intern onderzoek aan dat er grote fouten gemaakt zijn in Griekenland en Nobelprijswinnaar Joseph Stiglitz heeft zich openlijk uitgesproken tegen de euro. Hoe staat Europa er economisch voor? Heeft de Euro nog toekomst? Is de Nexit van Wilders een reële optie? Hoe zit het Europese economische beleid er voor de komende jaren uit? En wat betekent dat voor Nederland? Deze belangrijke vragen komen aan de orde in deze laatste DWSI-denktanksessie van 2016. Onder begeleiding van top-econoom Bas Jacobs duiken we in het hoe en waarom van de Europese politieke economie en verkennen we de gevolgen voor de Nederlandse watersector. Bas Jacobs is sinds 2007 Hoogleraar Economie en Publieke Financiën aan de Erasmus. Hij is research fellow van het Tinbergen Instituut en CESifo. Hij is academisch partner van het CPB, voorzitter van de Koninklijke Nederlandse Vereniging van Staatshuishoudkunde, en lid van de economenpanels van BNR en online economietijdschrift MeJudice. Hij publiceert regelmatig over Nederlands en Europees economisch beleid. In 2013 werd hij door zijn collega’s uitgeroepen tot ‘beste in zijn vak’.

Aanmelden voor DWSI of deze bijeenkomst

De bijeenkomst zal plaatsvinden op 1 november van 14:00-19:00 uur in Oud-Zuylen. DWSI-leden kunnen zich aanmelden voor deze bijeenkomst door een mail te sturen naar . Overweegt u DWSI-lid te worden? Neem dan contact op met Andrew Segrave of Henk-Jan van Alphen.

delen