onderwerp

Voorbereid op ontwikkelingen

Toekomstverkenning en responsstrategieën

Verkenningen van trends en horizonscanning helpen de watersector toekomstige bedreigingen en kansen te herkennen en strategisch tegemoet te treden. KWR hanteert een transdisciplinaire werkwijze en kijkt voorbij de Nederlandse grenzen in kennisontwikkeling op dit gebied. Onderzoek naar trends en horizonscanning helpt de watersector vraagstukken in breed perspectief te zien, informatie snel te verwerken en strategisch toe te passen.

Trends gebruiken om kansen te benutten

Gedreven door de motivatie om steeds efficiënter en duurzamer te werken, ziet de watersector de context waarin zij opereert voortdurend veranderen. Waterbedrijven moeten zich voorbereiden op dringende kwesties zoals stijgende energiekosten, uitdagende ontwikkelingen in andere sectoren, toenemende regelgeving, veranderingen op de werkvloer en meer. Tegelijkertijd liggen er kansen voor betere integratie met andere sectoren. Trends en toekomstbeelden moeten via impactstudies relevant worden vertaald naar strategische bouwstenen. Op die manier kan de watersector toekomstige problemen efficiënt aanpakken en kansen optimaal benutten.

Onderzoek met het oog op een waterbewuste toekomst

KWR signaleert en monitort trends en doet toekomstverkenningen. Voor horizonscanning maken we gebruik van ons (inter)nationale netwerk van verkenners. We evalueren implicaties van onderzoeksresultaten voor de watersector, bieden planners inzicht in strategieën, formuleren onderzoeksvragen voor samenstellers van onderzoekagenda’s en ontwikkelen scenario’s en overgangsstrategieën. Dit alles met het oog op een waterbewuste toekomst van onze maatschappij.

Bij het proces van kennisontwikkeling hanteren we een transdisciplinaire werkwijze waarbij praktijkervaring en wetenschap hand in hand gaan (o.a. sociaal leren, denktanksessies). Doorvertaling van trends naar kansen en bedreigingen voor de watersector gebeurt in samenwerking tussen waterschappen, waterbedrijven, kennisinstellingen, belangenbehartigers en adviesbureaus. Ons onderzoek gaat verder dan de eigen grens. Methoden voor strategische leerallianties worden vertaald naar toepassingen in Europees verband, zodat ze bruikbaar zijn voor het opstellen van een onderzoeksagenda en politiek in lijn met maatschappelijke kennisbehoeften.

Doorgronden van kansen en bedreigingen

Onderzoek naar trends en horizon scanning helpt de watersector vraagstukken in breed perspectief te zien, informatie snel te verwerken en strategisch toe te passen. Adequate responsstrategieën geven richting aan maatschappelijke ontwikkelingen in de watercyclus. Het doorgronden van kansen en bedreigingen die ontwikkelingen met zich meebrengen, ondersteunt beslissers, agendasetters, onderzoekers en ontwikkelaars in het uitvoeren van hun werk.

 

+ Lees meer