Binnen het onderzoeksprogramma Looking ahead kijken we samen met samenleving en stakeholders naar trends die maatschappij, milieu, wetenschap en techniek zullen beïnvloeden. Deze trends hebben impact op de watersector en bieden daarvoor ook handelingsperspectief. Daarnaast ontwikkelen we modellen om te kijken hoe de waterketen van de toekomst het best kan worden ingericht.

Looking ahead onderwerpen

  • Toekomstverkenning en responsstrategieën
    Looking ahead Looking ahead

    Toekomstverkenning en responsstrategieën

    Toekomstverkenning verbetert de veerkracht van de watersector door anticiperend beleid te ondersteunen en door het aanpassingsvermogen van de organisaties te maximaliseren. Toekomstverkenning helpt de watersector om nieuwe bedreigingen en kansen tijdig te herkennen en om doeltreffend te reageren en te plannen. KWR speurt de horizon af op zoek naar maatschappelijke en technologische…