dr. Stijn Brouwer

dr. Stijn Brouwer

  • Senior onderzoeker
  • 030-6069662
  • stijn.brouwer@kwrwater.nl
  • 06-53129453

Stijn Brouwer is senior onderzoeker bij het KWR Water Research Institute waar hij sociaalwetenschappelijk onderzoek doet op het gebied van water governance en resilience vraagstukken. Als gepromoveerd bestuurskundige ligt zijn onderzoeksinteresse en expertise met name op het gebied van burger/klant-participatie, citizen science, strategische innovatieprocessen en de rol van beleidsondernemers. Stijn is betrokken bij diverse onderzoeksprojecten waarin hij waterbedrijven ondersteunt om de steeds complexer wordende rol van klanten te duiden en deze kennis te vertalen naar hun bedrijfsvoering. Daarnaast werkt Stijn als coördinator van de Bedrijfstakonderzoek themagroep Klant, en is hij inhoudelijk trekker van meerdere multidisciplinaire onderzoeken op het gebied van citizen science, governance en klantperspectieven. Ook heeft Stijn ruime ervaring in Europese onderzoeksprogramma’s op het gebied van water governance, inclusief NextGen, AquaNES, DEMOWARE en DESSIN. Hij heeft onderzoek gedaan in onder meer de Zuid-Afrika, de Verenigde Staten, Italië, Duitsland, Polen, en het Verenigd Koningrijk. Stijn heeft een multidisciplinaire achtergrond en heeft gestudeerd aan de Universiteit van Pretoria (Zuid-Afrika), Södertörn University (Zweden), de Universiteit van Amsterdam en de Vrije Universiteit.