Nieuws

Bezoek Golfstaten aan Nederland gericht op aanpak waterproblemen

In november 2019 organiseerde de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) samen met het ministerie van Buitenlandse Zaken en het (Nederlandse) Regional Business Development-team voor de Golfstaten een bezoek aan Nederland door vertegenwoordigers van bedrijven uit de lidstaten van de Gulf Cooperation Council (GCC). Aangezien de Golfstaten kampen met een ernstig tekort aan water, is het belangrijk om nauw met hen samen te werken en aanhoudend in gesprek te blijven over dringende waterproblemen, nieuwe technologieën en mogelijke toekomstige projecten in de watersector.

Het bezoek van de delegatie aan Nederland was bedoeld om door middel van dergelijke gesprekken de samenwerking tussen Nederlandse en GCC-bedrijven te intensiveren, nieuwe technologieën te introduceren voor de watersector, en het Nexus-thema voor Expo 2020 Dubai te introduceren. De delegatie bezocht de Amsterdam International Water Week en een aantal relevante bedrijven en kennis- en onderzoeksinstellingen in ons land.

Op 6 november was de delegatie op bezoek bij KWR. We bespraken ontzilting (in verband met het tekort aan zoet water), flood management, waterzuivering en mogelijkheden voor het Nexus-thema op Expo 2020 in Dubai.

delen