Nieuws

1000 metingen van burgerwetenschappers geven gedetailleerd beeld van waterkwaliteit Amsterdam

Voor het eerst hebben burgerwetenschappers deze zomer de waterkwaliteit in Amsterdam gemeten. Zonder hen was het niet mogelijk geweest om zó een fijnmazig en gedetailleerd beeld te krijgen van de waterkwaliteit in Amsterdam. De Gaasperplas is als beste beoordeeld: het water ziet er schoon uit, ruikt lekker, er zijn veel planten en dieren gevonden en weinig E.coli bacteriën. Deze en vele andere resultaten worden vrijdagavond 6 oktober gepresenteerd op het hoofdkantoor van Waternet tijdens de slotbijeenkomst van Het Schone Waterexperiment. Het project is een initiatief van Deltares, Wageningen Universiteit, KWR, Waternet, Waterschap Amstel, Gooi en Vecht, AMS Institute en kunstenaar Pavèl van Houten.

Enkele belangrijke en opmerkelijke resultaten:

  • Het water is het meest schoon in de Gaasperplas
  • De hoogste E.coliwaarde is gemeten in het Erasmuspark. Eendenpoep is waarschijnlijk de oorzaak of een foute meting. Dat wordt nog uitgezocht
  • De temperatuur van het water in juli was zo hoog (bijna 23 graden) dat sommige deelnemers dachten dat de thermometer stuk was
  • Er zijn 14 ijsvogels gespot, een aantal jaar geleden waren ijsvogels nog weinig te zien
  • De helft van het water is volgens Amsterdammers geschikt om in te zwemmen
  • Er zijn 1000 metingen gedaan
  • Gemiddeld is het doorzicht van het water 83 centimeter, maar in het IJ, de Entrepothaven en de Gaasperplas is het wel een paar meter.
  • Na het meten geven Amsterdammers het water een hoger cijfer dan ervoor
  • Driekwart van de Amsterdammers voelt zich door het meten meer met het water verbonden
  • Het water smaakt in sommige delen van de stad vaak zoutig, vaak naar niks, soms naar ijsthee of klei en de geur is ‘bosachtig’.

Onderzoeksrapport

De resultaten worden de komende maanden geanalyseerd en verwerkt in een onderzoeksrapport. Vrijdag 6 oktober is de afsluiting van het experiment. De voorlopige resultaten worden op deze avond gepresenteerd. Alle geïnteresseerden zijn welkom.

Burgerwetenschap

Het is voor het eerst in Nederland dat burgerwetenschappers op deze schaal zijn ingezet op het gebied van waterkwaliteit. Deze eerste ervaring is succesvol en veelbelovend. Er is gedetailleerd en fijnmazig gemeten. De burgerwetenschappers namen hun taak serieus. Er is veel data ingevoerd en het overgrote deel van de gegevens lijken betrouwbaar. Niet alles is goed gegaan; van de 500 Amsterdammers die zich hebben opgegeven, heeft iets meer dan de helft actief metingen in de stad gedaan en online ingevoerd. En bij de E.coli meting zijn soms de verkeerde bacteriën geteld of is er te veel of te weinig water in het petrischaaltje gedaan waardoor de uitslag niet correct is. Hier wordt nog een extra analyse op gedaan. Conclusie van de initiatiefnemers is dat het enthousiasme en betrokkenheid van deelnemers veel heeft opgeleverd.

delen