Nieuws

Water4India-project draagt bij aan betere drinkwatervoorziening voor het Indiase platteland

KWR heeft in Nederland ontwikkelde geavanceerde risicomanagementmethoden ingezet

De drinkwatervoorziening op het Indiase platteland is op de korte termijn het meest gebaat bij toepassing van efficiënte huishoudelijke waterbehandelingssystemen. KWR test dergelijke systemen in opdracht van de Wereldgezondheidsorganisatie WHO. Voor de langere termijn is centrale waterbehandeling en betere optie, mits die wordt gebaseerd op de Watershare QMRA Treatment Calculator en gekoppeld aan een betrouwbaar distributiesysteem. Dat zijn conclusies uit het Water4India-project, waarbinnen KWR geavanceerde risicomanagementmethoden en gevoelige waterkwaliteitsanalyses heeft ingezet.

Betere drinkwatervoorziening nodig voor India

In India wordt het een steeds grotere uitdaging om te zorgen voor voldoende zoet water in een kwaliteit die geschikt is voor menselijke consumptie. De bevolking en de welvaart in India groeien, waardoor niet alleen het watergebruik stijgt, maar het ook steeds belangrijker wordt de volksgezondheid te beschermen door de kwaliteitsnormen voor drinkwater te realiseren. India heeft daarom grote behoefte aan initiatieven en projecten die de huidige drinkwatersituatie verbeteren.

EU project Water4India

KWR heeft meegewerkt aan het Europese project Water4India, bedoeld om technologische alternatieven voor de watervoorziening op het Indiase platteland te optimaliseren en door te voeren. KWR concentreerde zich daarbij op het beheersen van gezondheidsrisico’s in een plattelandsomgeving. Daarbij vormde de Water Safety Plan aanpak van de Wereldgezondheidsorganisatie WHO een goede basis voor risicomanagement. KWR heeft in India laten zien hoe in de gecompliceerde omstandigheden in ontwikkelingslanden ook meer geavanceerde risicomanagement benaderingen kunnen worden toegepast, die ontwikkeld zijn voor rijkere landen zoals Nederland. Kwantitatieve microbiologische risicoanalyse op basis van lokale informatie en wetenschappelijke kennis gaf ook daar inzicht in het relatieve belang van de verschillende wegen waarlangs water kan worden besmet. Op korte termijn kun je deze risico’s alleen verminderen met een effectieve waterbehandeling op de plek waar het water wordt gebruikt, met zogenaamde Household Water Treatment (HWT) Systems. Als WHO Collaborating Centre voor de WHO test KWR de effectiviteit van dergelijke HWT-systemen. Voor de lange termijn zal het efficiënter en effectiever zijn om in plaats van huishoudelijke waterbehandeling een systeem op te zetten van centrale waterbehandeling, gebaseerd op de Watershare QMRA Treatment Calculator,  gekoppeld aan een betrouwbaar distributiesysteem.

Voortzetting samenwerking

In samenwerking met het Bhavan laboratorium in Mumbai heeft KWR geavanceerde en gevoelige waterkwaliteitsanalyses toegepast. Daarmee werd de aanwezigheid van ziekteverwekkende protozoa in drinkwaterbronnen aangetoond. Omdat deze micro-organismen een grote weerstand hebben tegen traditionele desinfectie met chloor is het noodzakelijk over te stappen op alternatieve desinfectiemethoden die meervoudige barrières bieden voor besmettingen. De samenwerking met het Bhavan college zal worden voortgezet in de vorm van promotieonderzoek naar de toepassing van QMRA op de watervoorziening in Indiase slums.

Jongen die water pompt.

delen