Nieuws

Snelle optische detectie van enterococcen in oppervlaktewater mogelijk

Er is een snelle detectiemethode ontwikkeld voor enterococcen in oppervlaktewater, die kan bijdragen aan een efficiëntere bewaking van de microbiologische waterkwaliteit. Onderzoekers van KWR, microLAN, Vitens en Het Waterlaboratorium hebben daarvoor binnen TKI Watertechnologie een bestaande snelle detectiemethode voor E. coli aangepast. Deze BACTcontrol methode werkt op basis van fluorescentie. Omdat de methode vooral bij lagere concentraties enterococcen (<10 kve) nog veel storing ondervindt vanuit de watermatrix, zijn de resultaten nog niet sterk genoeg om de methode direct in de praktijk betrouwbaar te kunnen gebruiken. Daarvoor is meer onderzoek nodig naar de effecten van de watermatrix en manieren om die te ondervangen. Pas daarna is het mogelijk de methode te valideren voor on-line gebruik op drinkwater en oppervlaktewater.

Microbiologische veiligheid van water sneller testen

Wereldwijd vormt verontreiniging met micro-organismen uit feces de belangrijkste bedreiging van de gezondheid via water. Daarom zijn de belangrijkste microbiologische (wettelijke) parameters voor de bewaking van de drink- en zwemwaterkwaliteit Escherichia coli (E. coli ) en enterococcen, twee soorten micro-organismen die veel in feces voorkomen. Drink- en zwemwater worden nu volgens de wet onderzocht op de aanwezigheid van E. coli en enterococcen met microbiologische kweekmethoden. Met deze kweekmethoden duurt het een tot twee dagen voor je antwoord hebt. Drinkwaterbedrijven hebben behoefte aan snellere methoden om fecale verontreinigingen op te sporen. Daarmee kunnen ze sneller besmettingen opsporen die kunnen ontstaan bij bijvoorbeeld een leidingbreuk of werkzaamheden en ook sneller leidingsecties weer vrijgegeven als er werkzaamheden in het net zijn geweest. Daarnaast kunnen snelle detectiemethoden worden gebruikt om te monitoren of beheersmaatregelen effectief zijn bij besmettingen en om sneller te bepalen  of oppervlakte- of zwemwater veilig is voor recreatie.

Snelle E.-coli-methode aangepast voor enterococcen

Voor E. coli zijn er al snelle methoden beschikbaar, voor enterococcen nog niet. Het heeft daarom nog weinig zin om een snelle methode voor E. coli in te zetten: dat levert geen tijdwinst op. Binnen dit TKI-project  is daarom gewerkt aan een snelle detectiemethode voor enterococcen. Na een literatuurstudie is ervoor gekozen de snelle methode voor E. coli zoals die gebruikt wordt op het BACTcontrol systeem van microLAN aan te passen. Deze methode werkt op basis van fluorescentie: vrijwel alle E. coli bevatten het enzym ß-D-glucuronidase en dat is wat de methode detecteert. Voor E. coli is deze methode geautomatiseerd, gevoelig en betrouwbaar en levert ze nu binnen 2,5 tot 4 uur resultaten; binnenkort komt een nieuwere versie van het apparaat op de markt die nog maar 1 tot 2 uur nodig heeft. De onderzoekers hebben de huidige versie van deze methode aangepast voor enterococcen, die het enzym ß-D-glucosidase bevatten, en vervolgens in drie laboratoria vergeleken met de bestaande kweekmethoden. De aangepaste methode levert reproduceerbare resultaten bij gebruik op oppervlaktewatermonsters en op drinkwater waaraan het verdunde ß-D-glucosidase enzym is toegevoegd. Als na een mogelijk vervolgproject de oorzaak van het storende effect van de watermatrix bekend en opgelost is, kan de BACTcontrol op locatie in de praktijk worden getest als on-line enterococcen-bepaling.

delen