project

Online monitoring Aeromonas in drinkwaterdistributiesysteem zonder chloor

Huidige microbiologische analyses om de drinkwaterkwaliteit te monitoren nemen relatief veel tijd in beslag en continue monitoring is hiermee niet mogelijk. Sinds een aantal jaren komen er automatische en online microbiologische sensoren beschikbaar, waaronder de Biotrack die specifiek Aeromonas bacteriën kan meten. Aeromonas is de wettelijke parameter voor nagroei in het drinkwaterdistributienet en overschrijdt in verschillende distributiegebieden de wettelijke norm.

Technologie

De Biotrack, een online sensor, kan snel en specifiek Aeromonas bacteriën detecteren. Deze methode is gebaseerd op kleuring van het DNA waarmee het aantal bacteriën wordt bepaald. Verdere ontwikkeling van de achterliggende software zou in principe informatie kunnen geven over de vorm waarin deze bacteriën in het water voorkomen. Doel van het project was om de Aeromonas-bepaling op de Biotrack verder te ontwikkelen, te testen en onderzoek te doen naar de praktische toepasbaarheid voor drinkwaterbedrijven. Daarnaast zou onderzocht worden wat voor informatie de Biotrack oplevert en hoe deze te gebruiken is om het nagroeiproces in het distributienet beter te begrijpen en zo aan te pakken.

De snelle online sensor Biotrack waarmee binnen enkele uren specifieke bacteriën kunnen worden gedetecteerd.

Uitdaging

In verband met de gevolgen van de coronamaatregelen voor Biotrack is in gezamenlijk overleg met alle partners besloten om het project vroegtijdig te beëindigen. Ondanks het vroegtijdig stoppen van het project zijn wel een aantal experimenten uitgevoerd, welke hieronder kort worden samengevat.

Resultaten van de Biotrack, in het bereik van 100 tot 100.000 Aeromonas-bacteriën, lijken vergelijkbaar met de conventionele kweekmethode (de huidige wettelijke analyse). Testen met een kleine set Aeromonas- en niet-Aeromonas-bacteriën laten zien dat verschillende soorten Aeromonas-bacteriën wel gedetecteerd worden, maar dat andere bacteriesoorten dan Aeromonas niet gedetecteerd worden. Bij verkennende metingen aan verschillende typen water (drinkwater en spuiwater) geven drinkwatermonsters een goed resultaat met de Biotrack. Voor betrouwbare metingen aan spuiwater is optimalisatie van de Biotrack echter noodzakelijk aangezien de aanwezige deeltjes in spuiwater de meting storen.

Oplossing

Een goed werkende online sensor voor Aeromonas, kan veel inzichten opleveren voor de drinkwaterbedrijven in het voorkomen van Aeromonas in drinkwater waardoor de dynamiek in het distributienet beter wordt begrepen. Daarnaast wordt meer inzicht verkregen in hoe de sensor het beste gebruikt kan worden door potentiële klanten en ook in de markt gezet kan worden in Nederland en daarbuiten.

Kolonies van Aeromonas bacteriën die gekweekt zijn op een specifieke voedingsbodem.