Nieuws

Ontwikkeling afstembare laser om olie in water mee op te sporen

Technical meeting Europees project AQUARIUS

Tijdens een Technical Meeting in Katschberg (Oostenrijk) is de voortgang in het Europese project AQUARIUS besproken, dat zich richt op de ontwikkeling van nieuwe on- en inline oplossingen voor het meten van olie in water. Het unieke aan dit systeem is, dat het een compacte sensor zal opleveren die met hoge gevoeligheid een breed spectrum aan koolwaterstoffen kan monitoren. Dit gebeurt door te meten met verschillende golflengtes in het mid-infraroodbereik.

Het doel van het project AQUARIUS, dat wordt gefinancierd vanuit het H2020 programma van de Europese Commissie, is het ontwikkelen van een methode om te kunnen monitoren of industrieel afvalwater en drinkwater voldoen aan wettelijk eisen.

Tijdens een Technical Meeting in Katschberg (Oostenrijk) is de voortgang in het Europese project AQUARIUS besproken, dat zich richt op de ontwikkeling van nieuwe on- en inline oplossingen voor het meten van olie in water.

Tijdens een Technical Meeting in Katschberg (Oostenrijk) is de voortgang in het Europese project AQUARIUS besproken, dat zich richt op de ontwikkeling van nieuwe on- en inline oplossingen voor het meten van olie in water.

Afstembare laser

De kern van de innovatie in dit project is de ontwikkeling van een Tunable Quantum Cascade Laser (QCL). Een QCL is een compacte, maar zeer intensieve lichtbron die kan worden afgestemd op een spectrum aan golflengtes. Dit maakt het mogelijk om compacte gevoelige meetapparatuur te bouwen die licht kan uitstralen in verschillende golflengtes die specifiek door de koolwaterstoffen in olie worden geabsorbeerd. Daardoor wordt, naast detectie, ook classificatie van de aanwezige koolwaterstoffen mogelijk. Deze afstembare QCL wordt ontwikkeld samen met een bijbehorende hooggevoelige spectrometer als detector.

Oliegevoelige chips

Het AQUARIUS-project besteedt ook aandacht aan de juiste voorbehandeling voor de te meten watermonsters. Ook wordt onderzocht of het mogelijk is optische chips te voorzien van een coating die een specifieke gevoeligheid voor olie heeft. Verder is tijdens de Technical Meeting gesproken over een nieuwe methode voor volledig automatische liquid-liquid extractie van olie uit water.

In de ontwikkeling van de AQUARIUS-sensoroplossing wordt de gehele waardeketen meegenomen: sensorleveranciers en industriële eindgebruikers zijn erbij betrokken en de ontwikkelde instrumenten worden getest in een industriële omgeving.

Testen in de praktijk

In de loop van 2019 zullen alle componenten tot een prototypesysteem worden samengevoegd. Dit zal vervolgens, in de laatste fase van het project dat tot medio 2020 zal duren, worden getest in een operationele omgeving. Na een eerste veldtest bij OMV, de Oostenrijkse nationale oliemaatschappij, zal het systeem naar Nederland komen. KWR zal, naar verwachting eind 2019, het prototype van de olie-in-water-monitor ontvangen voor het uitvoeren van een veldtest. Tijdens deze veldtest onderzoekt KWR de prestaties van de monitor in rivierwater.

Tijdens de Technical Meeting is onder andere gesproken over een nieuwe methode voor volledig automatische liquid-liquid extractie van olie uit water.

Tijdens de Technical Meeting is onder andere gesproken over een nieuwe methode voor volledig automatische liquid-liquid extractie van olie uit water.

delen