Mockups WIP

De WIP (Water InzichtsPakket) is een module die in een woonkamer zou kunnen hangen waardoor de gebruiker snel zijn actuele waterverbruik kan inzien en via grafieken daar vervolgend dieper inzicht in kan krijgen.
Hieronder staan de links naar verschillende mockups van hoe de WIP er uit zou kunnen zien en hoe zo'n module zou kunnen werken. De WIP werkt als volgt: Eerst moet de WIP worden geinstalleerd. Dit betekent dat er een aantal vragen moeten worden beantwoord op basis waarvan de WIP bijvoorbeeld berekeningen uitvoert. Daarna volgt een inmeetperiode waarin het huidige waterverbruik wordt gemeten. Dit geeft een uitgangsposittie waarvan uit er gestreeft kan worden naar waterbesparing. Vervolgens kan de WIP zich in twee situaties bevinden. 1) Het verbruik is lager dan het doel of 2) het verbruik is hoger dan het doel. Afhankelijk van de situatie is de look van de WIP anders waardoor de gebruiker meteen feedback ontvangt.

De mockups zijn interactief. Er kan op verschillende icoontjes worden geklikt (bijvoorbeeld het grafieken en het settingsicoontje linksboven) Dit geeft verder inzicht in hoe de mockup zou kunnen werken. De mockups zijn gemaakt met het programma Pencil.

Mockups Rapporten

Er zijn mockups gemaakt van drie verschillende waterrapporten die gebruikers zouden kunnen ontvangen.
Deze zijn:

Het idee is dat gebruikers deze rapporten ontvangen op regelmatige basis. De exacte frequentie hiervan zouden ze kunnen instellen in de WIP.
Er is gekozen voor rapporten in de vorm van html zodat er interactie kan plaatsvinden. In het rapport kan bijvoorbeeld gespeeld worden (door middel van een schuifbar) met de duur van het douchen waarbij vervolgens het nieuwe waterverbuik wordt uitgerekend. Zo is makkelijk te zien met wat voor een actie welke besparing te maken is.