Nieuws

Softwaretool simuleert verwijdering microverontreinigingen uit oppervlaktewater

Bruikbaar voor actievekoolfiltratie en omgekeerde osmose

Een nieuwe demo-softwareapplicatie simuleert hoe goed twee veelgebruikte zuiveringsprocessen (omgekeerde osmose en actievekoolfiltratie) onder verschillende praktijkomstandigheden specifieke microverontreinigingen uit oppervlaktewater verwijderen. De waterbedrijven Evides, Oasen, Vitens, Waternet en WML, koolleverancier CabotCorp en KWR hebben dit softwaremodel in de afgelopen anderhalf jaar binnen het TKI-project AquaPriori ontwikkeld. De nieuwe applicatie is gebaseerd op procesmodellen waarin relaties tussen stofeigenschappen, procescondities en het gedrag van een stof worden gelegd en geeft uitsluitsel over 2400 stoffen in de bijbehorende databank.

Duizenden microverontreinigingen in oppervlaktewater

Oppervlaktewater bevat – ondanks wet- en regelgeving – duizenden stoffen in heel kleine hoeveelheden, de zogeheten microverontreinigingen. Het is enorm kostbaar en tijdrovend om met experimenten voor elke microverontreiniging te bepalen hoe goed die wordt verwijderd tijdens de waterzuivering. Toch willen bijvoorbeeld waterbedrijven goed weten welke stoffen ze effectief (kunnen) verwijderen als deze in het water zitten. Daarom hebben de bovengenoemde partners samen dit alternatief voor meetexperimenten ontwikkeld.

Database met 2400 stoffen

Met de demo-softwareapplicatie kunnen experts van waterbedrijven en van leveranciers van zuiveringsprocessen en –materialen op praktijkschaal de verwijdering van specifieke stoffen simuleren. In de demo-software zijn 60 bekende membraan-stofcombinaties voor omgekeerde osmose en 100 bekende adsorptie-isothermen voor actievekoolfiltratie gebruikt. Met die gegevens kan de software voor 2400 stoffen (opgenomen in de bijgeleverde databank) het verwijderingsrendement voorspellen onder specifieke procescondities. Dit is belangrijke informatie wanneer bijvoorbeeld een nieuwe stof in het oppervlaktewater wordt aangetroffen.

Vervolgonderzoek in voorbereiding

Op dit moment wordt nagedacht over vervolgonderzoek bij dit project. Dat vervolgonderzoek kan zich bijvoorbeeld richten op manieren om de applicatie toegankelijker te maken voor gebruikers, bruikbaar te maken voor andere zuiveringsprocessen of om de onderbouwing verder te verbeteren. Voor dat laatste is bijvoorbeeld onderzoek nodig naar de toepasbaarheid van de statistische benadering op (groepen van) stoffen, naar het kwantificeren van de modelbetrouwbaarheid en validatieproeven. Wie geïnteresseerd is in deelnemen aan een vervolgproject kan contact opnemen met KWR.

Een simulatieresultaat voor verwijdering van ibuprofen met omgekeerde osmose.

 

delen