Nieuws

Emile Cornelissen: gastprofessor aan de Universiteit Gent

Innovatief drinkwateronderzoek door samenwerking

KWR-onderzoeker Emile Cornelissen is aangesteld als gastprofessor aan de Universiteit Gent (België) om de Vlaams-Nederlandse samenwerking rond drinkwateronderzoek te versterken. Zijn werk is gericht op  innovatieve inzichten, verbetering van scheidingsprocessen, besparing op energie en chemicaliën, en het terugwinnen van grondstoffen.

Verstevigde samenwerking

Professor Cornelissen zal toegepast wetenschappelijk onderzoek uitvoeren naar fysische scheidingsprocessen voor drink- en afvalwaterbehandeling met een focus op membraanprocessen. Zijn aanstelling verstevigt de samenwerking tussen KWR en de UGent, en in een breder kader de Vlaams-Nederlands samenwerking op het gebied van drinkwateronderzoek die eerder dit jaar werd beklonken tussen De Watergroep, de UGent en KWR. Vanaf eind 2017 vertoeft Cornelissen één dag per week aan de vakgroep Particle and Interfacial Technology (PaInt) van professor Arne Verliefde aan de faculteit Bio-Ingenieurswetenschappen. Cornelissen zal ook deel uitmaken van CAPTURE, het nieuwe initiatief rond grondstoffenhergebruik.

Nieuwe inzichten en innovatie

Waterzuiveringsonderzoek is specifiek gericht op het robuuster en efficiënter maken van scheidingsprocessen, besparing op energie en chemicaliën en het terugwinnen van grondstoffen. Dat gebeurt zowel op grote schaal als op decentraal niveau. Er zijn nieuwe – soms fundamentele –  inzichten nodig die leiden tot innovatieve veranderingen in het procesontwerp of bedrijfsvoering.

Het werk van Cornelissen focust zich op het zoeken naar vernieuwende oplossingen door gebruik te maken van synergistische combinaties van bestaande en nieuwe zuiveringsprocessen. Daarin gaat het om experimenteel en modelmatig onderzoek in het scheiden van deeltjes, organische stoffen en zouten, en het terugwinnen van nuttige ingrediënten.

delen